Vandaag spreekt de imam over jumu’ah, de dag van het samenkomen. Omdat het een wekelijks terugkerende dag is, is het soms makkelijk te vergeten hoe belangrijk Jumu’ah eigenlijk is. De profeet Mohammed saws zei:

Zeker, jumu’ah is de meester van alle dagen. Een dag die in hoger aanzien staat bij Allah swta dan Eidul-Fitr en Eidul-Ahdha.

Er zijn verschillende redenen waarom deze dag zo belangrijk is. Allereerst schiep Allah swta op deze dag Adam. Ook zond hij Adam op deze dag naar de aarde en liet hij Adam sterven. Op deze dag is er een uur waarin zolang we er baad bij hebben we alles wat we Allah swta vragen, zullen krijgen. Ook zal het laatste uur op jumu’ah plaatsvinden en daarom is er geen enkele engel die de vrijdag niet vreest.

De boodschapper saws vertelde ons dat wij de eerste zullen zijn die op die dag opgewekt zullen worden, ondanks dat er naties zijn die de heilige geschriften eerder gegeven werden. Hij, saws, legde uit dat hen was opgedragen de vrijdag te eren, maar ze hadden verschil van mening, waardoor de Joden nu zaterdag en de Christenen zondag als heilige dag beschouwen. Op die volgorde zullen we ook opgewekt worden. Op deze dag vindt de vrijdagpreek plaats waarover Allah swta zegt in surah Jumu’ah, vers 9:

Oh jullie die geloven, als jullie de oproep tot het vrijdaggebed horen, haast jullie dan naar de gedenking van Allah en laat de handel voor wat het is. Dat is beter voor je, als je je het zou realiseren.

Het gebed is verplicht voor iedere mannelijke moslim boven de 18, hoewel men er van vrijgesteld is als men op reis is. De profeet Moahmmed saws zei: Mensen die niet naar Jumu’ah gaan, Allah verzegelt hun hart en zei zijn de achtelozen’. Hun leven zal een stuk moeilijker worden en de enorme beloningen van deze dag gaan aan hun neus voorbij.

Om goed voorbereid te zijn en de meeste belonging te kunnen krijgen moet de gelovige de grote wassing verrichten, zijn tanden poetsen, parfum op doen, de nagels knippen, de snor knippen en het schaamhaar dient verwijdert te worden. Doe ook je mooiste kleren aan en wees op tijd. Hoe eerder je bent, hoe groter de beloning en hoe langer je koran kan lezen of dikhr kan doen.
Natuurlijk moeten we tijdens de Gutbah stil blijven, maar als iemand praat moeten we daar niet iets van zeggen, anders is onze gutba namelijk ook ongeldig. Daarnaast moeten we echt geconcentreerd luisteren.
Als je te laat ben, groet dan slechts in je hart de gemeenschap en doe de 2 rakat zo snel mogelijk. Ook is het belangrijk dat we zo dicht mogelijk bij de imam gaan zitten, en als iemand niest dienen we daar niet op te reageren.

Wees dus scherp op deze dag en wijdt hem aan je schepper. Doe onderzoek naar deze dag om uit te vinden welke daden je nog meer beloning zullen opleveren. Je zal versteld staan over de barmhartigheid van je heer wat betreft deze wekelijks terugkerende dag.
Laten we met zijn allen Allah swta danken dat hij deze dag voor ons bestemd heeft. Laten we proberen zo goed mogelijk gebruik van deze dag te maken, zodat niet alleen wij, maar onze hele gemeenschap hiervan profiteert. Laten we bidden dat deze dag van samenkomst onze onderlinge band versterkt en ons de mogelijkheid geeft het paradijs te bereiken.