Alles wat we doen en zeggen, we moeten er voor waken altijd oprecht te zijn. We dienen ten alle tijden eerlijk te zijn en hypocrisie te vermijden. Dit is wat onze religie van ons vraagt en de geleerden hebben vele vormen van oprechtheid beschreven, zodat we in ieder aspect van ons leven onze intentie zuiver kunnen houden en onszelf kunnen vrijwaren van schijnheiligheid.

Een groot deel van onze tijd besteden we aan ons werk. Onze baan of ons bedrijf zorgt er voor dat we onszelf kunnen onderhouden. Allah swta hecht veel waarde aan het juist gebruiken van je tijd en je talenten. De profeet Mohammed saws zei: Degenen die zichzelf onderhouden en niet bedelen, Allah swta zal ze niet bestraffen op de dag des oordeels. Hard werken wordt beloond, maar wees gewaarschuwd, het succes dat je behaald in je baan of op de markt is niet te danken aan je bekwaamheid of je intelligentie, maar allereerst aan de barmhartigheid van je schepper. Een succesvolle zaak, een grote auto, welvaart, het kan leiden tot arrogantie, en op de dag des oordeels zullen we al voor een atoomgewicht aan arrogantie ter verantwoording worden geroepen. Op de lange termijn zullen oprechtheid en eerlijkheid altijd tot de beste resultaten leiden. Als we onze intentie zuiver houden zal ons hele leven ervan doordrongen worden. Ons gezin, onze kinderen, ons levensonderhoud en onze aanbidding zal vol zegeningen zijn als we ten alle tijden oprecht zijn. Ons voorbeeld zal de hele maatschappij ten goede komen, aangezien mensen van nature aangetrokken zijn tot loyale personen met een goede moraal.

Op de marktplaats en in de werkplaats is er altijd de verleiding misbruik te maken van het verschil in informatie. Oprechtheid beschermt ons tegen de dwaling van de satan en houdt zijn gefluister weg. De duivel kan geen enkel effect hebben op de moslim die zich geheel wijdt aan hetgeen de almachtige aan hem voorschrijft. Allah swta zegt:

Ibis zei: O mijn Heer! Omdat U mij hebt laten dwalen zal ik voor hen hun zondes verfraaien op de aarde en zal ik ze allen misleiden. Behalve Uw uitverkorene en oprechte dienaren onder hen.

Oprechtheid zorgt er voor da we ver verwijderd blijven van negatieve gevoelens en slechte zeden. We doen niet mee met opruiing en het zaaien van haat in de samenleving. De oprechte persoon probeert juist de relatie met de mensen om hem heen te versterken en harmonie tussen zijn broeders en zuster te creëren. Dit alles met de bedoeling om zijn heer te behagen en vergeving van zijn zonden te bewerkstelligen.

Oprechtheid is een fundamenteel principe in de islam. Een zuiver hart is een vereiste voor een succesvol leven, Allah swta zegt:

En hen werd niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem. En het gebed te verrichten en de zakaat te geven en dat is de juiste godsdienst.

We werken voor ons gezin, onze familie, onze gemeenschap, maar moeten er voor waken dat geld geen doel op zich wordt. De boodschapper Mohammed saws zei: Allah kijkt niet naar je uiterlijk of welvaart, maar hij kijkt naar je hart en naar je acties. De barmhartige accepteert niks van ons werk als we het niet met zuivere intentie hebben gedaan, zijn aangezicht zoekend. Dit doen we dus niet alleen in de moskee. Ons gehele leven zijn we ons bewust van onze schepper en zelfs ons werk is een vorm van aanbidding, mits we oprecht zijn en de juiste intentie hebben. Allah swta houdt van mensen die goed zijn in hun vak en hiermee anderen van dienst zijn. Hard werken wordt door onze schepper gewaardeerd en brengt voldoening voor de gelovige. Slechts op de goede manier verdiend geld brengt plezier. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.