Alle lof en dank komt alleen Allah toe, en zegeningen op zijn boodschapper, zijn familie en zijn metgezellen.
De imam legt vandaag uit hoe Allah swta wil dat we met onze ouders omgaan. Hij begint met het volgende vers uit surah al-Isra, waarin Allah swta zegt:

En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets behalve Hem Alleen aanbidden, en goed voor de ouders zijn. Als één van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen “oef” tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen.

Allereerst benadrukt Allah swta dus het belang van tawhied, oftewel dat hij de enige is die aanbeden dient te worden, maar meteen daarna drukt Allah swta de gelovige echter op het hart goed jegens zijn ouders te zijn. Hij moet ze ten alle tijden respecteren, bijstaan en op de juiste manier bejegenen.

Dit betekend dat je netjes tegen ze praat, niet je stem verheft en altijd zoekt naar een oplossing om aan hun wensen te kunnen voldoen. Realiseer je dat jij de belangrijkste bent waarop je ouders kunnen bouwen, je bent hun steun en toeverlaat, zoals zij ook jouw enige steun en toeverlaat waren toen je klein was. Allah swta geeft dit ook aan in het vers dat volgt op het eerder besproken vers:

En wees zachtaardig voor hen als blijk van toewijding en zeg: “Mijn Heer, heb genade met hen, zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was.”

Sta dus altijd klaar voor je ouders tot aan hun overlijden, en zelfs na hun overlijden kan je ze bijstaan door du’a voor ze te blijven doen. Daarnaast is het aangeraden de familie en vriendschapsbanden ook na hun dood te blijven onderhouden.

Je kan je ouders dus helpen het paradijs te bereiken, maar je kan ook het tegenovergestelde bewerkstelligen. In surah Al-Kahf doodt Gidr een jonge jongen, waarop Mozes verbaasd is waarom iemand die zo dicht bij Allah swta staat een onschuldig kind dood. Gidr zegt dan:

En wat betreft de jongen; zijn ouders waren gelovigen. En wij vreesden dat hij hen tot opstandigheid en ongeloof zou aanzetten.
Daarom wilden wij dat hun Heer hun een betere voor hem in de plaats zou geven wat betreft reinheid, en dichterbij zijn ouders staat wat betreft genade.

Ben jij een zoon of dochter die beter gedood had kunnen worden, omdat je je ouders eigenlijk alleen maar verder van het geloof afbrengt? Of luister je naar je ouders en probeer je hen te ondersteunen in hun geloof? Wees een kind waarop je ouders trots kunnen zijn en die hen helpt het paradijs te bereiken. Allah swta geeft in surah Luqman aan hoe we dat het beste kunnen doen, Hij zegt:

En gedenk toen Loeqmaan tegen zijn zoon zei, terwijl hij hem vermaande: “O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe. Voorwaar, veelgodendom is zeker een geweldig onrecht.”
En Wij hebben de mens opgedragen om goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in haar buik in een toestand van zwakheid boven zwakheid. Wees Mij en jouw ouders dankbaar, en tot Mij is de Terugkeer.

O mijn zoon, onderhoud het gebed en beveel het goede en verbied het slechte. En wees geduldig met wat jou overkomt. Voorwaar, dit behoort tot de bepalende zaken. Loop niet hoogmoedig op aarde. Voorwaar, Allah houdt van geen enkele verwaande, hooghartige.
En wees bescheiden in jouw lopen en demp jouw stem. Voorwaar, de meest afschuwelijke stem is zeker de stem van een ezel.”