Alle lof en dank komt alleen Allah toe en zegeningen op de profeet Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn voorbeeld volgt.

Vandaag spreekt de imam over de onvermijdelijke gang naar het graf. Allah swta zegt:

Iedereen zal de dood proeven; dan zullen jullie tot Ons teruggebracht worden.

Het is belangrijk voor ons constant voor ogen te houden dat de dood dichtbij is. We moeten ons realiseren dat onze tijd hier op aarde kostbaar is en dat we het optimaal moeten benutten. We moeten ons niet laten afleiden door het vermaak op deze wereld. Allah swta zegt:

Jullie die geloven! Jullie bezittingen en jullie kinderen moeten jullie er niet van afleiden Allah te gedenken. Wie dat doen, dat zijn de verliezers.

En geeft bijdragen van wat Wij aan jullie voor levensonderhoud gegeven hebben, voordat de dood tot een van jullie komt en hij dan moet zeggen: “Mijn Heer, kan u mij niet nog een kort uitstel verlenen, dan zal ik nog aalmoezen kunnen geven en bij de rechtschapenen behoren.”

Maar Allah zal niemand uitstel geven, wanneer zijn termijn is gekomen; Allah is welingelicht over wat jullie doen.

Hoe lang de nacht ook duurt, de zon zal altijd opkomen en hoe lang je leven ook duurt, het graf is altijd jou bestemming. Vooral als je jong bent lijkt de dood ver weg, maar vergis je niet, morgen kan het gebeurd zijn. Gebruik juist je jeugd en gezondheid om je veilig te stellen tegen de verschrikkelijke bestraffing van het vuur. Omar rah zei:

Als ik ga slapen ga ik ervan uit dat ik de morgen wel eens niet zou kunnen halen en als ik wakker word houd ik er rekening mee dat ik de avond niet zal halen. Gebruik je gezondheid voordat je ziek wordt en benut je leven voordat je doodgaat.

Noah as was de langst levende profeet en toen de engel des doods hem vroeg wat hij van de wereld en zijn vermaak had gevonden, antwoordde hij: als een man die een kamer met 2 deuren binnenkwam, even in het midden stond, en daarna door de andere deur weer vertrok.

De profeet Mohammed saws raadt ons aan: Wees in deze wereld alsof je een vreemde bent, of een reiziger die onderweg is.

De huidige wereld is vervuld van amusement, verleidingen en luxe. Allah swta zegt:

Ieder levend wezen zal de dood proeven. En Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een verzoeking. En tot Ons zullen jullie teruggebracht worden.

Hoe sterk zijn wij? Sterk word je niet in de sportschool. De echte kracht die we nodig hebben verzamelen we door het gebed, het lezen van de Koran en het doen van goede daden. Het constant herinneren van de dood helpt ons de juiste koers te varen. Dit leven is beuzeling en spel, een fata morgana, een droom. Slechts een dwaas probeert kostte wat kost aan zijn bezittingen en macht op deze aarde vast te houden In het graf is alles van hem weggegaan en rest slechts spijt en verwijt. Laat je niet verleiden door de maatschappij om je heen, waar van alles ‘normaal’ gevonden wordt waar Allah swta van gruwt. Wees een toonbeeld voor je omgeving en verspreid het licht van het geloof zoals ons bevolen is, opdat de mensen waarmee je optrekt niet op de dag des oordeels zullen zeggen, hij wist ervan en heeft nooit het goede voorbeeld gegeven of mij gewaarschuwd. Moge Allah swat ons inzicht en wijsheid schenken.