De dag des oordeels komt iedere dag dichterbij. Een intelligent persoon is zich constant bewust van de onvermijdelijkheid van Allah swta zijn oordeel. De profeet Mohammed saws zei:


Op de dag des oordeels zal de zon dichterbij komen en de mensen zullen al naar gelang hun gedrag tijdens hun leven, grote hoeveelheden zweten.


De boodschapper vertelde echter ook dat Allah swta 7 verschillende personen van schaduw zou voorzien op deze dag, Hij saws zei:


Er zijn zeven personen die Allah swta van schaduw zal voorzien op de dag dat er geen schaduw is behalve die van Hem, namelijk: De rechtvaardige leider, de jonge man die opgroeit en zijn heer blijft aanbidden, een man wiens hart dicht bij de moskee is, twee personen die van elkaar houden omwille van Allah en afspreken en gedag zeggen op deze basis, een man die door een vrouw met hoge status en schoonheid geroepen wordt, maar zegt, Ik vrees Allah, een man die zo veel aalmoezen geeft dat zijn linkererhand niet weet wat zijn rechterhand geeft en een man die Allah swta gedenkt en zijn ogen beginnen te tranen terwijl hij alleen is.


Niet alleen is duidelijk dat het voor ons allemaal mogelijk is bij deze zeven personen te horen, deze hadith herbergt fundamentele lessen en waarschuwingen voor degenen van verstand. Allereerst de nadruk op leiderschap, oftewel de beproeving van macht. Een goede gelovige is zich bewust van deze beproeving en gaat hier voorzichtig mee om. Ten tweede de energie en onbezonnenheid van de jongeren. Gevaar is voor opgroeiende jongeren vaak iets wat ver weg is aangezien de frontale kwab van hun hersenen nog niet goed ontwikkeld is. Als ondanks deze handicap godsvrees en aanbidding verankert is in hun leven is voor het schaduw. De derde is de man wiens leven draait opm zijn gebed, hij doet er alles aan de moskee constant te bezoeken en is er in feite ook als hij er niet fysiek aanwezig is. De vierde is degene die relaties aangaat met anderen en zich niet door wereldse zaken uit elkaar laat drijven. Zijn relatie bevind zich op een hoger vlak waardoor bijvoorbeeld ruzie, achterdocht of zelfzucht geen kans krijgt de relatie te verstoren. De vijfde is de waarschuwing tegen zina. Allah swta kent onze zwakte en het weerstand bieden tegen een mooie man of vrouw van hoge komaf is zeer moeilijk, maar levert wel het meeste op. De eenaarlaatste is de vrijgevige persoon die welvaart en geld op waarde weet te schatten, oftewel een middel om zijn medebroeders en hemzelf van de noodzakelijkheden van het leven te voorzien. Als laatste is er de man die ook huilt als er niemand bij is, wiens liefde en angst voor zijn heer niet slechts voor de show is.


Kortom, allemaal kunnen we in de schaduw van Allah swta komen op de dag des oordeels. Maak gebruik van deze wijze woorden van de boodschapper Mohammed saws en perfectioneer je gedrag.