De imam drukt ons vandaag weer op het hart, dat Allah swta van ons wenst dat we het goede doen. Het lijkt zo simpel, maar in de praktijk liggen gevaren altijd op de loer. Allah swta zegt:

En geeft bijdragen op de weg van Allah, en help jezelf niet in de vernieling en verricht goede daden. Waarlijk, Allah heeft weldoeners lief.

We willen wel, onze intentie is ons gedrag te perfectioneren en een betere gelovige te zijn, maar bij reflectie aan het eind van de dag zullen we ons altijd realiseren dat we weer tekortgeschoten zijn en dat we de vergeving van onze heer nodig hebben. We moeten er echt 100% voor gaan, Allah swta zegt:

Inderdaad! Eénieder die zich in volle overgave aan Allah onderwerpt en een goed persoon is, zal zijn beloning bij zijn Heer aantreffen. Zij zullen niet vrezen noch zullen zij bedroefd zijn.

We weten dat Allah swta rechtvaardig is en dat we vergolden zullen krijgen wat we verricht hebben. Natuurlijk maken we ons zorgen voor de dag des oordeels, daarom moeten we proberen zoveel mogelijk goede daden te verrichten en ons gedrag verbeteren. Allah swta zegt:

Is er een beloning voor het goede anders dan het goede?

Ons rest geduld en optimale inzet. We moeten ons niet druk maken om de mensen om ons heen die ons onrecht aandoen. De schrik moet ons om het hart slaan als we ons bedenken wat hun voorland is. Nee, dat wensen we onze ergste vijand niet toe. Allah swta zegt:

Aan Allah behoort alles wat in de hemelen en op aarde is, opdat Hij de zondaren zal vergelden voor wat zij gedaan hebben en opdat Hij degenen die het goede gedaan hebben, zal belonen met het beste.

De Islam geeft ons berusting, ook als we geruchten over oorlogen en virussen horen. Na de verovering van ashams kwam de amwaas, een verschrikkelijke plaag die vele sahaba het leven kostte. De profeet Mohammed saws had overgeleverd dat degenen die zich in een door een plaag getroffen gebied bevinden, daar moeten blijven in afwachting van de beschikking van hun heer. Geenszins werd deze plaag gezien al seen bestraffing, eerder een zegen. De toenmalige governeur, Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah (Radhiallahu Anhu) vertelde tijdens een vrijdagpreek:

O mijn mensen, deze epidimie is een zegen van jullie Heer en het antwoord op de gebeden van de Boodsahpper Mohammed saws, en dit is hoe de rechtgeleiden voor jullie stierven.

Niet veel later zou hij zelf aan de ziekte overlijden, nadat hij weigerde te vertrekken uit het getroffen gebied omdat hij zijn mensen niet in de steek wilde laten. Als moslims hebben we altijd de schepper om om hulp te vragen, en de overtuiging dat alles wat ons overkomt een doel heeft. Moge Allah swta onze gezondheid waarborgen en ons laten sterven als gelovigen.