De imam vertelt ons vandaag hoe ons geloof ons leert om te gaan met onze zorgen en angsten. Als eerste moeten we ons realiseren dat deze wereld niet gemaakt is om perfect te zijn. Wie is in zijn leven nooit ziek geweest en wie heeft er geen angsten en zorgen gekend? Je bent niet de enige, als je om je heen kijkt zie je mensen die een aandoening hebben en anderen die gewond zijn. We zien mensen waarbij hun huis is afgebrand en een ander wordt onderdrukt. Weer anderen hebben huwelijksproblemen en hun buurman heeft andere familie problemen, en ga zo maar door.

Beste gelovigen, het enige waar we ons zorgen over zouden moeten maken is de sterkte van ons geloof en het oordeel op de laatste dag. Deze realisatie is het beste om je in moeilijke tijden tot rust te brengen, het beste medicijn tegen alles wat er in onze ogen in dit leven verkeerd gaat en wat ons stress en zorgen oplevert. Wees er ten alle tijden van verzekerd dat alles al neergeschreven is en dat alles wat je gebeurd al lang en breed vastlag en vastligt. Allah swta wist het al en heeft het al gewild lang voordat je uberhaupt geboren was. Allah swta heeft het 50000 jaar voor de creatie van de hemelen en de aarde al neergeschreven, en niks gebeurd er zonder zijn verlof. Standvastigheid in het geloof is dus de eerste opstap naar het arsenaal aan gerustellende middelen om vrede in je hart te creeren. De boodschapper Mohammed saws zei: Geloof is het geloven in Allah, zijn engelen, zijn boeken, zijn boodschappers, de laatste dag en het geloof dat alles al neergeschreven is, het goede en het kwade…

Als tweede is het belangrijk dat we geduldig blijven. Luqman geeft zijn zoon in de quran het volgende advies:

O mijn zoon! Verricht de gebeden perfect, moedig aan tot het goede en verbiedt het verwerpelijke. En draag geduldig (de beproevingen) die jullie overkomen. Waarlijk, Allah is Zachtmoedig, Alwetend.

De profeet Mohammed saws zei: Het is ongelofelijk dat alles wat een ware gelovige gebeurd goed voor hem is. Als iets moois hem overkomt is hij dankbaar en dat is goed voor hem. En als iets slechts hem overkomt is hij geduldig en dat is ook goed voor hem.

Als derde is er het gebod altijd te kijken naar de manieren waarop je gezegend bent. Kijk naar mensen die het minder dan jou hebben. Er zijn mensen blind, doof, gehandicapt of hongerig. De profeet Mohammed saws zei: Kijk naar de mensen onder je en niet naar de mensen boven je. Dat is beter voor je zodat je niet ondankbaar wordt voor alles wat Allah je gegeven heeft. Hoeveel leed is er in de wereld en jij maakt je druk om futiele zaken. Allah swta zegt: Ik geef jullie allemaal iets wat jullie vragen en als je de zegeningen van mij telt blijken ze ontelbaar. Waarlijk de mensheid is ondankbaar en doet zichzelf onrecht aan.  

Als laatste is er het belang van het vragen om vergeving, aangezien we als er iets mis gaat allereerst naar onze eigen fouten moeten kijken. Als we ons aan de geboden van Allah swta houden zullen we ruim om veel van de problemen die we om ons heen zien heen sturen. Als er ons toch iets overkomt moeten we eerst goed bedenken of we het niet in de eerste plaats aan onszelf te danken hebben. Een nare droom gehad? Zijn we niet de rituelen en duas voor het slapengaan vergeten? Maken we een ongeluk met de auto? Hebben we de hulp van Allah swta ingeroepen voor de reis? Zelfs als we onszelf iets kunnen verwijten moeten we alsnog niet bij de pakken gaan neerzitten en hulp bij elkaar zoeken zodat we deze problemen in de toekomst kunnen voorkomen. Allah swta is vergevend en barmhartig en dit leven kort. Allah swta zegt:

En zij zijn degenen die naar hun Heer luisteren en de gebeden onderhouden, en die hun zaken regelen door gemeenschappelijke raadpleging en zij geven uit van waar Wij hun mee voorzien hebben.

Moge de tedere en welonderrichte ons inzicht en wijsheid schenken