Alle lof en dank komt alleen Allah toe en zegeningen op de profeet Mohammed saws, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn voorbeeld volgt.

De imam spreekt vandaag over de dag des oordeels. De gedachte aan deze dag zou iedereen op de aarde moeten laten bibberen. Allah swta waarschuwt ons in de Quran constant voor deze dag, onder ander in surah Luqman:

Oh mensen! Vreest jullie Heer en vreest een dag waarop geen ouder voor zijn kind kan doen en geen kind ook maar iets voor zijn ouders kan doen! Gods aanzegging is waar. Laat het tegenwoordige leven jullie dus niet begoochelen en laat de duivel jullie niet met betrekking tot Allah begoochelen.

God, bij Hem is de kennis van het uur, Hij laat de regen neerdalen en Hij weet wat er in de moederschoten is. Niemand weet wat hij morgen ten uitvoer zal brengen en niemand weet in welk land hij zal sterven. Allah is wetend en welingelicht.

 

Op deze dag is de mens slecht met zichzelf bezig en vallen de schellen van zijn ogen. Hij realiseert zich dat deze wereld slechts een illusie was en dat het echte leven nu pas gaat beginnen. De vrees is voelbaar, en toen Aisha raah aan de profeet mohammed vroeg of mannen en vrouwen tegelijk zouden worden opgewekt en of de mannen dan naar de vrouwen zouden kunnen kijken antwoordde hij: Iedereen is veel te druk met zichzelf om hier op te letten.

Allah swta onderscheid drie soorten mensen. De eerste eet, slaapt en doet ze ding zonder ook maar een moment aan zijn schepper te denken. Allah swta zegt hierover:

 

Zij zeggen: “Er is alleen maar ons tegenwoordige leven; wij sterven en wij leven en alleen door de tijd worden wij omgebracht.” Zij hebben hiervan geen kennis. Zij hebben alleen maar vermoedens.

Als ze tegenover Allah staan op de dag des oordeels zal hij hem vragen: Was ik niet vrijgevig voor je. Gaf ik je niet een partner en zorgde dat de paarden en kamelen naar je luisterde. De person zal zeggen: jazeker. Allah zal vragen: dacht je dat je me zou ontmoeten? De person zal antwoorden: nee. Allah zal antwoorden: Ik zal jou vergeten zoals je mij vergat. Hoe kunnen we degenen vergeten die alles voor ons ter beschikking stelt, zonder wie we geen stap kunnen zetten en geen adem kunnen halen. Verdienen we dan niet de hel?

De tweede groep zijn degenen die weten wat er van ze verwacht wordt en zich bewust zijn van hun schepper, maar geen moeite doen om hun schepper te behagen. Ook zij verdienen de hel.

De laatste groep zijn degenen die zich constant bewust zijn van wat hun heer van hun verwacht en wat hij hen geeft. Ze weten dat de korte tijd dat we op deze aarde leven een tijd van ploegen en zaaien is, terwijl er pas in het latere leven van de oogst genoten kan worden. Hierover zegt Allah swta:

Wie het hiernamaals wenst en dat ijverig nastreeft terwijl hij gelovig is, zij zijn het aan wie voor hun streven beloond worden.

Je beoordeling op de dag des oordeels zal niet klaar zijn voor Allah swta je ondervraagd heeft over de volgende 5 zaken: Hoe je je leven geleefd heb, hoe je je jeugd gebruikt hebt, hoe je je geld verdient hebt, hoe je het gespendeerd heb en wat je met de kennis die je vergaard hebt gedaan hebt. Iedereen wordt dus naar gelang zijn situatie beoordeeld, of je rijk, arm, intelligent of ziekelijk was, rechtvaardigheid is op deze dag een gegeven.

Zelfs de profeten vrezen deze dag. De mensen zullen naar Adam gaan om hem te vragen of hij voor hen kan bemiddelen bij Allah, maar hij wijst ze op de fout die hij maakte met het eten van de appel. Ook Noah en Abraham voelen zich niet rein genoeg voor bemiddeling en verwijzen de mensen door naar Mozes vzmh. Deze wijst hen op de man die hij doodde en verwijst hen naar Jezus vzmh, aangezien die uit het woord van God geschapen is. Ook Jezus vzmh weigert en zegt dat er maar één hier geschikt voor is, de beste der creatie, de bescheidenheid zelve en meest geliefde persoon op de hele aarde, de boodschapper Mohammed saws. Hij zal door optimale aanbidding, zelfopoffering en onderwerping alles er aan doen zoveel mogelijk mensen uit het vuur te redden, totdat Allah swta hem meldt dat het genoeg is geweest. Hoe dankbaar moeten wij hem zijn, en hoe respectloos zijn wij door zijn voorbeeld niet in alles te volgen terwijl we hard roepen zo van hem te houden. Moge Allah swta ons redden van het vuur en ons doordringen van de zwaarheid van deze aanstormende dag. Kijk om je heen, is het niet duidelijk dat deze dag nooit ver kan zijn?