De imam heeft vandaag gesproken over de impact die ons geloof moet hebben op ieder onderdeel van ons leven. Het is niet zo dat we ons leven leiden en dat de islam daar een onderdeel van is, nee, overgave moet voor ons op de eerste plaats staan en we passen ons leven aan aan de voorschriften die aan onze geliefde profeet Mohammed saws en zijn voorgangers geopenbaard zijn. Geen mens kan een goed leven leiden zonder een religie die zijn moraal en gedrag reguleert. Dit staat in schril contrast met het moderne denken, waarbij ons geleerd wordt dat de mens zelf het verschil tussen goed en kwaad kan herkennen en dat het gebruik van ons eigen intellect genoeg is om succesvol te zijn. Hoewel Allah swta ons aanspoort kennis op te doen en onze hersenen te gebruiken is duidelijk dat dit leidt tot een spanningsveld tussen gelovigen en minder of niet gelovigen.

Dit betekent niet dat iedereen die geloof in God slechts een kleine plaats in zijn leven geeft of misschien wel helemaal niet meer in God geloofd niet een hoge morele standaard kan hebben. Echter, het zal nooit goed genoeg zijn als het niet de absolute normen en waarden van Allah swta als basis heeft. Als iemand zich aan de wereldse wetten houdt is dat slechts om in het huidige leven niet in de problemen te komen. Maar hij bereikt niks als hij niet ook de Goddelijke wetten volgt, nee, slechts dan zal hij alles winnen, zowel hier op aarde als in de hemel.

Dit erkennen is een belangrijke stap om een beter mens te worden en succes op aarde en in het hiernamaals te verkrijgen. In je leven het daadwerkelijk op de eerste plaats stellen van de religie is de volgende stap die constante aandacht vergt. Het gebed is hier natuurlijk een goed voorbeeld van, maar ook kennis opdoen is van enorm belang. De profeet Mohammed saws zei:

Het opdoen van kennis is een verplichting voor iedere Moslim en degene die het pad op zoek naar kennis volgt, zijn weg naar het paradijs zal makkelijk gemaakt worden door Allah swta.