Bij een goede gelovige voelt iedereen zich veilig. Geen risico dat hij achter je rug geheimen doorvertelt of dat hij je publiekelijk te schande zet. Hierbij volgen we het voorbeeld van onze geliefde profeet Mohammad saws, die altijd veel nadruk legde op het belang een sterke onderlinge band te smeden. Het buitensluiten, kleineren, intimideren van mensen, oftewel pesten, tolereerde de boodschapper pertinent niet. Hij veroordeelde het en zijn deur stond altijd open voor mensen die zich tekort gedaan voelde. Daarbij bestreed hij onrecht direct als hij het tegenkwam. Abu Dawood vertelt dat ze eens met de boodschapper onderweg waren, en de boodschapper Mohammmed saws ze alleen liet om te toiletteren. Tijdens zijn afwezigheid zagen ze twee jonge vogeltjes in een nestje en die pakte we. De moedervogel sloeg in paniek met haar vleugels op de grond en toen de profeet Mohammed saws terugkwam vroeg hij wie deze vogel zoveel stress had bezorgd door haar jongen weg te halen. Hij beval ons de jongen terug te geven en zag onderwijl dat we een mierenhoop in de brand hadden gestoken. Hij zei: niemand gebruikt vuur om een ander te straffen dan Allah.

Pesten komt vaak voort uit een bepaald superioriteitsgevoel. Je status, rijkdom of het feit dat je bij een bepaalde groep hoort geeft een gevoel van macht en er wordt gezocht naar slachtoffers om deze macht te tonen, echter, Allah swta zegt:

En degenen die gelovige mannen en vrouwen onverdiend ergeren, zonder dat zij iets slechts hebben verricht: zij dragen voorzeker de schuld van laster en een duidelijke zonde. 33:58

Er was eens een geleerde die samen met zijn leerling onderweg was. Ze liepen langs een arme man die in het veld aan het werk was. Ze zagen zeer oude schoenen die hij neer had gezet om na het werk weer mee te nemen. De leerling stelde voor de schoenen te verstoppen om de reactie van de arme man te observeren. De wetenschapper antwoorde dat het niet gepast is anderen te kwellen en al helemaal niet de zwakkeren, terwijl de jongen van rijke komaf is. Hij raadde hem aan juist geld in zijn Schoen te doen en dan zijn reactie te observeren. De student stemde toe en deed het geld in de schoen van de arme man, waarna ze zich beide verstopten. Toen de man terugkwam vond hij het geld in zijn schoen en kon het haast niet geloven. Daarna riep hij Allah swta aan om Hem te danken omdat Hij wist dat zijn vrouw ziek was en zijn kinderen hongerig, maar dat met dit geld zijn gezin van de ondergang gered zou worden. De leerling was zeer aangedaan door dit schouwspel en de tranen stonden in zijn ogen. De geleerde zei: “Je bent nu een stuk gelukkiger dan als je zijn schoenen had verstopt.” De leerling antwoordde: “zeker, ik heb mijn les geleerd”.

De leerling wilde experimenteren op zijn medemens, rijk als hij was, met vele mogelijkheden. Dit kan soms onbewust leiden tot een superioriteitsgevoel. Juist de kracht die je denkt te hebben is een test, want degenen die echt krachtig zijn weten de lage impulsen die ten kosten van anderen gaan te weerstaan. De leerling was zich niet bewust hoeveel hij positief kon bijdragen aan het leven van deze arme arbeider. Soms zijn we ons niet bewust hoeveel schade we aanrichten door grappen over anderen te maken of hen te kleineren.

Pesten wordt een steeds groter probleem, vooral als we kijken naar de nieuwe manieren van communiceren. Whatsapp, Snappchat, Instagram enz., het is tegenwoordig zeer moeilijk je te onttrekken aan sociale interactie. Als ouders en opvoeders is het essentieel inzicht te hebben in deze online wereld waarin de kinderen zich begeven. We dienen hen respect, compassie en medeleven bij te brengen. Ook online gaat het over echte mensen met gevoelens, waarbij de schade immens kan zijn. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.