De imam spreekt vandaag over de wonderen van de profeet Mohammed. Er zijn vele redenen waarom mensen het geloof omarmde, bijvoorbeeld omdat ze een pure hart hadden zoals Abu Bakr asrah of door het perfecte karakter van de boodschapper. Anderen waren onder de indruk van de successen van de Moslims en anderen erfden het, maar er is ook een groep voor wie het zien of horen over wonderen de doorslag gaf.

De profeet Mohammed saws zat in de tuin en een dadelboom vroeg of hij dichterbij mocht komen. De boodschapper Mohammed saws gaf toestemming en de boom kwam dichterbij. Na een tijdje beval de profeet saws de boom terug naar zijn plek te gaan. Een man zag het van een afstand gebeuren en deed terplekke zijn shahada. Toen hij wilde buigen voor de profeet Mohammed saws waarschuwde de boodschapper hem dat er slechts voor Allah swta gebogen mag worden.

Toch was het zien van wonderen geen garantie voor bekering, Allah swta zegt over mensen wiens hart gesloten is:

Zij zullen er niet in geloven en reeds is het voorbeeld vooruit gegaan.

En zelfs als Wij voor hen een hemelpoort zouden openen en zij zouden daarin kunnen opstijgen,

Zouden zij zeker zeggen: “Onze ogen zijn duizelig. Nee, wij zijn een behekst” volk.

Dit kunnen we nog steeds zien, aangezien het belangrijkste wonder door iedereen dagelijks aanschouwt kan worden, maar door velen veronachtzaamd wordt, namelijk de Koran. Een leider van de Qurash kwam naar de profeet Mohammed saws en vroeg hem te reciteren. De profeet saws reciteerde het volgende vers uit surah an Nahl:

Waarlijk, Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede. En hulp aan de verwanten en Hij verbiedt onzedelijkheden, het verwerpelijke en opstandigheid. Hij waarschuwt jullie, zodat jullie daar acht op slaan.

De man vraagt tot 3 maal toe of de Boodschapper het vers wil herhalen. Hij verzucht, deze woorden kunnen nooit door mensen of de jinn zijn gesproken, dit moet van iets hogers komen. De profeet Mohammed saws antwoord met het volgende vers:

 “Als alle mensen en Djinn waren samengekomen om het gelijke van deze Koran te maken: (m.b.t. de welsprekendheid en het waarheidsgehalte), dan kunnen zij niet met het daaraan gelijke komen. Zelfs al zouden zij elkaar daarbij te hulp schieten.”

De Koran is een wonder die boven alles uittorend, het bevestigt de enorme status van de boodschapper Mohammed saws, aangezien het boek voor zowel de mensen als de engelen een enorme impact had.

Een ander wonder is het splitsen van de maan, maar dit wordt door velen als magie afgedaan. Ze vragen om nieuwe wonderen, en de profeet vraagt een droge tak hoe het gaat. Deze tak begint zijn beklag te doen dat hij de dood nabij is omdat de mensen hem hebben afgesneden en alle bladeren eraf hebben gehaald. De profeet Mohammed saws geeft de sahaba opdracht de tak te begraven.Op vele gelegenheden heeft de profeet Mohammed saws zijn metgezellen op miraculeuze wijze van eten en drinken voorzien. Bij de vele mensen die hier getuige van waren versterkte dit hun geloof en zij zijn degenen die het aan ons rapporteerden.

In de huidige tijd lijken wonderen het omgekeerde effect te hebben. Als gelovigen zijn we huiverig om ze te benadrukken omdat we bang zijn uitgelachen te worden. Allah swta kan alles en het geloven in wonderen is een belangrijk onderdeel van ons geloof. Moge Allah swta ons kracht geven.