Vandaag spreekt de imam over de belangrijkste plekken op aarde, namelijk de moskeeën. Waar een Islamitische gemeenschap zich ook op de wereld bevindt en hoe divers ze ook zijn, hetgeen wat ze samenbrengt is de wil een moskee te stichten, te onderhouden en optimaal te benutten. Hiermee volgen we de sunnah van de profeet Mohammed saws die bij aankomst in Medina meteen de eerste steen van de moskee legde. De moskee is een plek waar de mensen elkaar ontmoeten. Waar we leren. Waar ons hart tot rust komt. Hier zijn we allemaal dienaren met hetzelfde doel. Kleur, status en rijkdom zou hier geen rol moeten spelen. Niet voor niks beschouwt Allah swta de moskee als de tegenhanger van de marktplaats, waar eerlijkheid, nederigheid en broederschap soms ver te zoeken is en waar de geneugten van deze wereld de boventoon voeren. De profeet Mohammed saws zei: Voor Allah swta zijn de meest geliefde plekken op de aarde de moskeeën, en de meest gehate plekken zijn de marktplaatsen.

Het bouwen van een moskee is een vorm van aanbidding en bijdragen moeten met de juiste intentie gedaan worden. Het onderhouden van de moskee is een belangrijke taak en moet als een vorm van aanbidding gezien worden. Dit kan dus niet aan ieder willekeurig persoon overgelaten worden, aangezien Allah swta zegt:

De moskeeën van Allah zullen alleen onderhouden worden door degenen die in Allah en de Laatste Dag geloven, en die het gebed onderhouden en zakaat geven en die niemand vreest behalve Allah. Zij zijn het die tot de rechtgeleiden behoren.

Deze plek is vanaf nu geheel bestemd voor de aanbidding van Allah. Hoewel ieder persoon zich er welkom moet voelen en het een breder functie heeft dan alleen gebedshuis, is het geen theehuis. Hier dienen we ten alle tijden onze schepper te gedenken en zeker geen deelgenoten aan hem toe te kennen. Allah swta zegt:

En voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah toe: roep daarom niemand naast Allah aan!

De moskee was de plek waar de metgezellen als een vis in het water waren. Waar de helpers uit medina en de immigranten uit Mekka omgevormd werden van schaapsherders tot veroveraars en wereldleiders. Waar hun tranen vloeiden en hun harten rust vonden. Zelfs als ze de moskee verlieten was hun hart nog verbonden met het huis van Allah.  Maar de profeet Mohammed saws waarschuwde: Er zal een tijd komen dat de moskee een plek wordt waar mensen zich arrogant en onwetend zullen gedragen.

Nooit dient de gelovige de hoge status van het huis van Allah swta uit het oog te verliezen. We treden binnen met onze rechtervoet terwijl we zeggen: Ik zoek mijn toevlucht bij Uw edel aangezicht en onuitputtelijke kracht tegen de vervloekte sjaitaan. We weten dat we hier in de eerste plaats zijn om ons te reinigen en dichter bij Allah swta te komen. Allah swta zegt:  De huizen waarin Allah gebied Hem te eren en Zijn naam te noemen, daarin prijzen ze zijn Glorie in de ochtenden en de avonden. Gelovigen die niet door handel en niet door verkoop worden afgeleid van de Overdenking van Allah en ook niet van het onderhouden van de gebeden en van het geven van Zakat.

De moskee dient een centrale plek in het leven van de gelovige in te nemen, want het is de beste plek om bescherming te zoeken tegen de verschrikkelijke dag die voor iedereen aansnelt. Vul de rijen van voor naar achter om zo dicht mogelijk bij de imam te zitten en zoveel mogelijk beloning te verdienen. Moge Allah swta onze moskee en alle moskeeën in de wereld en iedereen die hen bezoekt beschermen en zegenen.