Aan het einde van het jaar wordt er vaak gekeken naar wat er zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld. Voor de gelovige geldt dat hij zich constant bewust is van de voorbijgaande tijd en het belang hiervan. Niet is het leven een aaneenschakeling van goede en slechte tijden, mooie belevenissen en mindere gebeurtenissen. Voor de gelovige bestaat het leven uit goede en slechte daden, gemiste kansen en benutte gelegenheden. Allah swta vraagt ons niet of we lol gehad hebben of hebben geleden, Hij vraagt ons of we in iedere situatie waarin hij ons gebracht heeft het goede hebben gedaan. Allah swta zegt:

Op de “dag waarop iedere ziel zich geplaatst zal vinden tegeover het goede wat hij gedaan heeft en het slechte wat hij gedaan heeft, zal je wensen dat er een grote afstand tussen jou en het kwaad is. En Allah waarschuwt jullie en Allah is vol vriendelijkheid voor Zijn dienaren. 3:30

Tijdens het lezen van de koran of het bezoeken van de moskee nemen we ons voor alleen maar daden te verrichten die Allah swta behagen en lijkt dit niet meer dan logisch. Als we ‘s avonds echter in bed liggen en de dag overdenken blijkt dat er steeds weer meer dan genoeg ruimte voor verbetering is. De boodschapper Mohammed saws zei: Een wijze man is degene die zichzelf ter verantwoording roept en nobele daden doet die hem tot nut zijn na zijn dood. De dwaas is degene die zich laat leiden door verleidingen en verzoekingen en slechts hoopt dat Allah zijn loze begeertes vervuld.

De tijd die we hier krijgen is als het kapitaal van een bedrijf, we moeten zorgen dat we het zo inzetten dat we winst maken. De boodschapper Mohammed saws zei: De beste onder de mensen zijn degenen wiens leven lang is en hun daden goed. Als we de onrechtvaardigen lang zien leven en veel zien vergaren betekend dat niet dat Allah swta ze begunstigd. Voor hen geldt het tegenovergestelde. Hoe langer ze leven hoe meer verlies ze maken en hoe groter de schuld onder de streep.

Een lang leven, status en rijkdom hoeven dus geen succesvol leven te betekenen. De boodschapper Mohammed saws waarschuwt dat degenen die geld verdienen als een doel op zich hebben zichzelf hiermee tekort doen. Als het geld niet op de juiste manier verdiend wordt, zal de dienaar slaaf worden van zijn vermogen en zijn uiterlijk en hierdoor een miserabel leven tegemoet gaan. Dat is namelijk niet waar we uiteindelijk op worden beoordeeld, de boodschapper Mohammed saws zegt: Zeker, Allah swta kijkt niet naar je uiterlijk of naar je vermogen, maar hij beoordeelt je op je hart en je acties.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.