Alle lof en dank komt alleen Allah toe en zegeningen op de profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.

Vandaag spreekt de imam over drie dingen die ons dagelijks leven enorm zullen vergemakkelijken, namelijk het lezen van de Koran, het doen van het gebed en het geven van liefdadigheid. Allereerst het lezen van de Koran. De voordelen van het lezen van de Koran zijn legio. Het lezen van surah al-kahf op jumuah zorgt bijvoorbeeld voor een licht tussen jou en de Ka’ba terwijl het memoriseren van de eerste 10 verzen van dit hoofdstuk je zal beschermen tegen de dajjal. Sommige hoofstukken verzachten de pijn, andere kunnen je welvaart vergroten. De beloningen zijn er dus voor dit leven, maar ook voor het latere leven. De boodschapper Mohammed saws zei: 

Degene die een letter uit het Boek van Allah leest, zal een verdienste krijgen en de verdienste zal met het tienvoudige vermenigvuldigd worden. En ik zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ als één letter beschouwd worden, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Laam’ is een letter en ‘Miem’ is een letter.

Zo probeert Allah swta de mensen aan te sporen het boek te lezen, maar het belangrijkst van het lezen van de Koran is het begrip, het verkrijgen van inzicht in de machtige woorden die onze schepper rechtstreeks tot ons richt. De profeet Mohammed saws zei:

Zet de Koran je niet aan het denken? Of zit er een slot op je hart?

Beste broeders en zusters, de Koran houdt ons af van dingen die ons schaden. Allah swta zegt:

Lees voor wat aan jou van het boek is geopenbaard en verricht de salaat; de salaat houd je weg van wat gruwelijk en verwerpelijk is, en het gedenken van Gods is geweldiger. En Allah weet wat jullie doen.

Op vele plekken in de Koran wordt ook vermeld hoe belangrijk en onontbeerlijk het gebed is. De profeet Mohammed en zijn metgezellen probeerde zoveel mogelijk tijd aan het gebed te besteden, zelfs zo veel dat Allah swta het in de Koran vermeld, Hij zegt:

Jouw Heer weet dat jij bijna tweederde van de nacht opblijft, of de helft, of een derde, samen met een groep van hen die bij jou horen. Allah bepaalt de maat van de nacht en de dag. Dus verricht de salaat, geeft de zakaat en geeft aan Allah een goede lening. En wat jullie eerder aan goeds gedaan hebben voor jullie zelf, voor dat zullen jullie bij Allah als nog beter en geweldiger beloond worden. En vraagt Allah om vergeving; Allah is vergevend en barmhartig.

Als we ons echt bewust zouden zijn van de aanwezigheid van Allah swta zouden ook wij moeite hebben met slapen, aangezien we in constante aanbidding zouden willen zijn.  Daarnaast zouden we veel makkelijker ons geld aan liefdadigheid uitgeven. Het zou letterlijk branden in onze zakken, aangezien liefdadigheid en het gebed vaak in één adem genoemd worden door Allah swta. Hij zegt bijvoorbeeld:

En zij die geduldig volharden in hun verlangen naar het aangezicht van hun Heer, de salaat verrichten, in het geheim en openbaar bijdragen geven van wat Wij hun voor hun levensonderhoud gegeven hebben en met het goede het slechte afweren, zij zijn het voor wie de uiteindelijke woning in het paradijs is.

Allah swta heeft ons alles gegeven om een gelukkig en succesvol leven te leiden. Lees zijn boek, doe het gebed en geef liefdadigheid opdat je zal slagen.