Ondertussen zijn we over de helft van de Ramadan. We zijn gewend aan het vasten en de avondgebeden en merken dat het ritme van de ramadan ons rust geeft. Hoewel ons energieniveau soms wat lager is, betekent dit niet dat er niks meer uit onze handen komt. Sterker nog, tijdens deze maand hebben belangrijke historische gebeurtenissen plaatsgevonden. Eén van die gebeurtenissen was de eerste veldslag die de gelovigen zouden voeren, de slag bij Badr. Tijdens deze slag wordt een smeekbede van de Profeet Mohammed saws verhoord waardoor de vijandige Quraish een gevoelige slag wordt toegebracht. Een paar jaar eerder toen de boodschapper Mohammed saws zich nog in Mekka bevond werd tijdens het gebed de stinkende ingewanden van een kameel over de boodschapper Mohammed saws heen gegooid. De boodschapper saws was niet in staat om overeind te komen. Pas toen zijn dochtertje Fatima hielp met het verwijderen van het slachtafval, kon de boodschapper saws uit zijn benarde positie komen. Hierbij vroeg hij Allah swta Abu Jahl, Utba bin Rabi’a, Uqba bin Abi Mu’ait en Ubai bin Kalaf te straffen voor deze minne daad.

Tijdens de veldslag van Badr vonden al deze leiders van de Quraish de dood en werden gezamenlijk in een kuil gegooid en begraven. De Profeet Mohammed saws stond aan de rand van de kuil en zei: Is hetgeen wat jullie heer jullie beloofd heeft uitgekomen? Toen draaide hij zich om en zei tegen de omstanders, Ze horen wat ik zeg en nu weten ze met zekerheid dat waar ik mee kwam de waarheid was, alleen is het voor hen te laat.

Onrechtdoeners stierven en nieuwe helden werden geboren. Eén van deze helden was Sa’d ibn Mu’aadh rah, een lid van de ansaar. Hij was zo geliefd bij Allah swta dat het is overgeleverd dat de boodschapper Mohammed saws zei dat de troon van Allah swta schudde van blijdschap toen Sa’d rah overleed als gevolg van de verwondingen die hij bij een latere veldslag zou oplopen. Vanaf het moment dat hij zich aansloot bij de Moslims was hij van grote waarde en toen de boodschapper Mohammed saws zijn metgezellen informeerde dat de vijand een stuk talrijker zou zijn dan ze in eerste instantie gedacht hadden, was hij het die de boodschapper Mohammed saws deed stralen met de volgende woorden:

‘O boodschapper van Allah, wij geloven in u en we getuigen dat hetgeen er aan u geopenbaard wordt de waarheid is. We hebben eden gezworen en zijn trouw aan u. Dus doe wat u wil en we zullen aan uw zijde staan. Wij zweren bij Allah die u gezonden heeft met de waarheid dat als u een zee bereikt en naar de overkant gaat, wij met u meegaan. Niemand zal dralen of achterblijven. We zijn absoluut klaar om tegen onze vijanden ten strijden te trekken morgen. Oorlog is iets verschrikkelijks, maar we zijn oprecht in ons verlangen onze Schepper te ontmoeten. We hopen dat Allah swta ons daden zal laten verrichten die u trots maken, dus doe wat u van plaan bent oh boodschapper van Allah en moge Allah swta u zegenen.’

De boodschapper was heel blij met deze woorden en stelde de metgezellen gerust: Wees blij, want Allah swta had me één van deze twee tegenstanders beloofd, maar ik kan al bijna met mijn eigen ogen zien waar onze vijanden zullen vallen.

Degenen die de moslims belachelijk maken en hun superieure kracht gebruiken om ons te onderdrukken, zij zullen niet welvaren. Voor de moslim is er altijd succes, zowel tijdens het leven als in de dood. Dus kop op en moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.