De imam spreekt vandaag over het belang van al-Amaanah of betrouwbaarheid. Velen onder ons onderschatten hoe zwaarwegend betrouwbaarheid in de ogen van Allah swta is. Hij zegt:

Voorwaar, Wij hebben al-Amaanah aan de hemelen en de aarde en de bergen voorgelegd, maar zij weigerden deze te dragen en zij waren er angstig voor. Maar de mens droeg deze wel. Waarlijk, hij is onrechtvaardig tegenover zichzelf, onwetend over de waarde van betrouwbaarheid.

Betrouwbaarheid is een cetraal element voor de gelovige en Allah swta beloofd het paradijs aan degenen die hun betrouwbaarheid bewaken. Iedere onbetrouwbaar persoon, ook de moslim, zal zondermeer naar de hel gaan aangezien zij hypocrieten zijn.
De profeet Mohammed saws leert ons hoe we hypocrieten herkennen, Hij saws zei:

als hij praat liegt hij, als je een afspraak maakt, komt hij niet op tijd en als je iets in bewaring geeft, geeft hij het niet terug.

betrouwbaarheid is een fundamenteel onderdeel van ons karakter en ons leven, het is meer dan wat geld in bewaring geven en het later teruggeven.

Allah swta stelt vertrouwen in ons, hij vertrouwd erop dat wij ons aan zijn regels houden. Dat we de woedoe doen voor het gebed, dat we vasten, zakat geven, het gebed op tijd uitvoeren en op hajj gaan. Hij verwacht van ons dat we ook onze kinderen opvoeden tot betrouwbare personen. Maar denk ook aan je rol als werknemer. We dienen goed voor onze baas te werken, een nuttige kracht te zijn.

We liegen niet, spreken altijd de waarheid. Allah swta vertrouwt op ons dat we niet naar haramme zaken kijken en luisteren. Hij zegt:

En volg niet datgene waar jij geen kennis over hebt. Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en het hart: deze zullen allemaal daarover ondervraagd worden.

Allah swta stelt vertrouwen in ons, hij geeft ons alle vrijheid. Hoe gaan we met deze vrijheid om? Hoe betrouwbaar zijn we eigenlijk? Eerlijkheid duurt het langst en onbetrouwbaarheid leidt naar een zekere ondergang. Wees je constant bewust van je verantwoordelijkheid jegens je medemens en je schepper en streef ernaar tot de edele personen te horen waar we als gemeenschap op kunnen bouwen.