De Imam spreekt vandaag over het belang van het huwelijk. Allah swta zegt in Surah ar-rum, vers 21:

En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken.

De profeet Mohammed saws zei: Hij die trouwt heeft de helft van zijn religie al vervuld, daarom moet hij Allah vrezen voor de andere helft. Hij zei ook dat er geen betere constructie in de Islam is, dan het Huwelijk. Samen staan man en vrouw aan de basis van het gezin. De onderlinge relatie is bepalend voor de vorming van de kinderen, de nieuwe generatie Moslims. Er is geen beter voorbeeld dan de manier waarop de profeet Mohammed saws met zijn vrouwen en kinderen omging. Hij saws zei dan ook: “De beste onder ons zijn degene die het meest liefdevol voor hun vrouwen zijn.’ De profeet Mohammed respecteerde de mening van zijn vrouwen, benadrukte het belang van educatie voor zijn dochters en deed er alles aan om de huiselijke sfeer goed te houden. Hij hielp mee in het huishouden en bekritiseerde nooit het eten wat hem werd voorgezet. Hij knuffelde zijn vrouwen en kinderen veelvuldig en deed spelletjes met hen. Omar raah had eens een discussie met zijn vrouw en zei dat ze hem niet zo mocht tegenspreken. Ze antwoordde dat de vrouwen van de profeet saws dit ook deden. Hij ging hierop naar zijn nicht Umm salama, een vrouw van de profeet saws en vroeg: is het waar dat jullie je mening geven en jullie man saws respectloos tegenspreken. Ze antwoorde: Wat geeft jou het recht tussen de profeet en zijn vrouwen te komen? Jazeker bij God, wij geven onze mening en als hij dat toestaat is dat zijn zaak en als hij het verbiedt dan zullen we alleen maar meer gehoorzaam zijn.

Een goede relatie is op wederzijds respect gebaseerd. De man heeft uiteindelijk de verantwoordelijkheid, maar respect verkrijgt hij pas als hij een goede moslim is, niet doordat hij een dictator is. Hij is eerlijk en betrouwbaar, zodat zijn vrouw weet waar ze aan toe is. De profeet Mohammed saws zei: Kracht zit hem niet in het gebruik van geweld, het zit in zelfbeheersing als je kwaad bent. Moge Allah swta ons vrome echtgenoten schenken en onze gezinnen zegenen.