De imam wil ons vandaag op het hart drukken dat het leven hier in deze wereld, deze dunya, slechts een voorbereiding en een test is voor het latere leven. Allah swta heeft ons hier van vele dingen voorzien die het ons gemakkelijk maken, allereerst een lichaam wat nagenoeg perfect is, Hij zegt in surah de vijg:

Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste gestalte geschapen.

Vervolgens voerden Wij hem naar het laagste van het laagste (oftewel naar de Hel).

Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten. Voor hen is er dan een Beloning zonder einde.

 

Het lichaam wat we gekregen hebben en de dingen die het leven aangenaam maken zijn er slechts om ons verblijf op de aarde te vergemakkelijken. We zouden er niet teveel door afgeleid moeten worden, want het belangrijkste in deze dunya is dat wij ons bezig houden met het latere leven. In Surah Ibrahim legt Allah swta uit hoe we dat doen, Hij zegt:

 

Zeg (o Mohammed) tegen Mijn dienaren, degenen die geloven, dat zij het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien, in het geheim en openlijk, voordat er een Dag komt waarop er geen handel en geen boezemvriendschappen zullen zijn.

Op het moment dat wij ons vertrouwen in Allah stellen dan begenadigd hij ons met vele zaken. Wat we ook vragen in ons gebed, hij zal ons hiermee voorzien. Dat hoeft niet te beteken dat hij voor iedere gelovige een villa met grote auto’s voor de deur regelt. De grootste gunst die Allah swta ons kan schenken is tevreden te zijn met weinig materiële zaken. Heb je niet door dat dingen als je gezondheid, de regen, de zon of je familie een veel grotere gunst van Allah is? Hij zegt iets verderop in surah ibrahim dan ook:

En Hij gaf jullie van al datgene waar jullie Hem om vroegen. En als jullie de Gunst(en) van Allah zouden tellen, dan zouden jullie deze niet (kunnen) opsommen. Voorwaar, de mens is zeker onrechtvaardig, ondankbaar.

Maar wij zien de clips van succesvolle Libanese zangers met vrouwen, grote huizen en auto’s, en velen van ons denken dat dat geluk zal brengen. Hoeveel succes hebben ze in het latere leven? Hoeveel weinig rust en tevredenheid kennen deze sterren al in dit leven, terwijl ze alles lijken te hebben wat de dunya te bieden heeft.

Nee, beste broeders en zusters, wij zijn zwak. We zien de schoonschijnende werken van de duivel recht voor onze ogen, maar toch zetten we de tv iedere keer weer aan. Al die tijd die we verloren laten gaan. Waar is de angst voor onze schepper? De sahaba lazen de Koran en konden de tranen niet laten stoppen. Onze harten zijn zoveel harder door de roddels, moord en doodslag die we iedere dag weer voorgeschoteld krijgen, maar we geloven dat we het paradijs wel zullen bereiken omdat we op vrijdag naar de moskee gaan en halal vlees eten. We moeten een voorbeeld nemen aan de profeet Mohammed saws, die in surah al an’aam opgedragen wordt te zeggen:

“Voorwaar, mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn voor Allah, de Heer van de werelden.

Hoeveel offeren wij op voor de schepper van de hemelen en de aarde, degene die ons voedt, kleedt en gezond houdt? Het kan nooit genoeg zijn, maar houdt je blik op het hiernamaals, dan heb je de meeste kans op een gelukkig en succesvol leven.