Hoeveel van ons zijn niet in de fluisteringen van de sjaitaan getrapt. Als ik ouder wordt ga ik het geloof oppakken, nu moet ik nog genieten van mijn leven. Je was je dan niet bewust dat juist je jeugd een belangrijke periode is. De pennen staan niet stil, je bent in de kracht van leven, dus het is niet meer dan logisch dat je hier optimaal gebruik van moet maken. De boodschapper Mohammed saws zei: De zoon van Adam zal op de dag des oordeels over de volgende zaken ondervraagd worden: over hoe hij zijn leven geleefd heeft, hoe hij zijn jeugd heeft doorgebracht, hoe hij zijn geld heeft gebruikt en wat hij met zijn kennis heeft gedaan. Nee beste broeders en zusters, je jeugd is niet iets wat je voor lief moet nemen. De tijd vliegt voorbij en juist in de turbulente periode van je pubertijd en je weg naar volwassenheid is rechte leiding onontbeerlijk. Denk aan yousuf die beproeft werd, alleen met een prachtige dame van hoge komaf. Slechts zijn standvastigheid de rechte leiding te willen volgen behoedde hem voor een hoop ellende. Daarbij, onderschat niet hoeveel je al kan bijdragen aan de gemeenschap. De boodshapper saws adviseerde ons: Profiteer van je jeugd voordat je oud word en koester je gezondheid, voordat je ziek wordt.

De boodschapper Mohammed saws stelde voor ons het voorbeeld met Osama bin Zayd. Als zoon van Zayd en umm ayman was hij één van de meest geliefde personen van de boodschapper saws. Daarnaast kreeg hij al op jonge leeftijd grote verantwoordelijkheden en voerde vanaf zijn 16e legers aan. Zo ook het leger dat optrok tegen de Romeinen. Dit leidde tot consternatie onder de moslims, aangezien grote metgezellen zoals Umar en Abu Bakr rah onder zijn commando werden geplaatst. De boodschapper Mohammed saws verdedigde op zijn sterfbed onze jonge metgezel en de kritiek verstomde. Na het overlijden en de begrafenis van onze geliefde boodschapper Mohammed zette dit leger onder leiding van Osama de mars richting de Romeinse gebieden voort. De kalief Abu Bakr liet Osama te paard gaan, terwijl hij te voet ging. Het kwam niet bij Abu bakr op dat hij Osama van de positie als legerleider zou afhalen na wat de profeet Mohammed saws hem had opgedragen. Wel vroeg hij met de grootste respect aan Osama of het goed was als hij en Omar terug zouden keren naar Medina om zich daar bezig te houden met de zaken rond het Kalifaat. Osama gaf natuurlijk toestemming, maar het laat zien dat zelfs de grootste metgezellen hun senioriteit niet als obstakel zagen in het respecteren van deze jongeling, die uiteindelijk de veldslag zou winnen zonder ook maar één slachtoffer aan de zijde van de moslims.

Kunnen we zeggen dat onze jeugd het nobele voorbeeld van deze jongeling volgt? Of laten ze zich verleiden door deze wereld, zich voornamelijk bezighoudend met nutteloze zaken, gedreven door materialisme en oppervlakkigheid. Slachtoffers van jeugdige onbezonnenheid en arrogantie, niet in staat het grote plaatje te overzien, want ook zij zullen ouder worden, Allah swta zegt:    

Allah is Degene Die jou uit een zwak vocht heeft geschapen, daarop gaf Hij jou kracht na de zwakheid van jouw kinderjaren, vervolgens nam hij de kracht weer weg en gaf Hij jou zwakte en ouderdom en grijs haar. Hij schept wat Hij wil. En Hij is de Alwetende, de Almachtige.

Nee, tijdens je jeugd plant je de zaden voor je oude dag, zoals Allah swta verteld over profeet Yahya, Hij zegt: “O Yahya! Houd je aan het Boek vast.” En Wij gaven hem Wijsheid toen hij nog een kind was, En maakten hem geliefd bij de mensen als een gunst van Ons, en hij was zuiver van zonden en rechtgeleid. En hij was plichtsgetrouw naar zijn ouders toe en hij was noch arrogant noch ongehoorzaam.

Het heilige boek spreek vol liefde en affectie over jeugdigen die standvastig zijn, zoals bijvoorbeeld over de jongeren van de grot. Zij werden geconfronteerd met een maatschappij waar verderf en ongeloof de boventoon voerde, maar waren vastberaden. Wordt wakker lieve jongeren en probeer te streven naar de hoge standaard die je schaduw zal brengen op de dag des oordeels en de genegenheid van de tedere en welonderichtte zal opleveren. Zoek kennis, doe goede daden en bouw aan de goedheid van je ziel. We vragen Allah swta onze jongeren te beschermen en hen de onverzettelijkheid te geven die kenmerkend was voor eerdere generaties. Moge Allah swta ons inzcht en wijsheid schenken.