In tijd van onzekerheid is het belangrijk het hart tot rust te brengen met de zekerheid dat alles wat ons gebeurt een reden heeft. We horen ons constant te bedenken, welke les moeten we hiervan leren en hoe kan ik mijn tijd nuttiger besteden. Je laatste uur is nu eenmaal onvermijdelijk en als die arriveert is spijt te laat. De profeet Mohammed saws zei: Zorg dat je je haast zo veel mogelijk goede daden te doen. Waar wacht je op behalve toekomstige armoede of rijkdom die je zal onderdrukken, een slopende ziekte of seniliteit? Of wacht je op een snelle dood of de komst van de dajjal? Of wacht je tot het ongeziene kwaad zich manifesteert, of het laatste uur? Het laatste uur zal bitter en verschrikkelijk zijn. De boodschapper Mohammed saws waarschuwt ons dat het niet slim is het doen van goede daden uit te stellen. Het onderscheid tussen de gelovigen en ongelovigen in alle tijden is de realisatie dat we als mens de keuze hebben ons over te geven aan de schepper van hemel en aarde. Als gelovigen hebben we er vrijwillig voor gekozen dit leven in dienst van Allah swta te stellen. Allah swta zegt:

Waarlijk, Allah heeft van de gelovigen hun levens en hun bezittingen gekocht omdat er voor hen het Paradijs is. Zij vechten voor de Zaak van Allah, dus doden zij en worden gedood. Het is een belofte waar Hij Zich aan heeft verbonden, een Waarheid die in de Thora, het evangelie en de Koran staat vermeld. En wie is trouwer aan Zijn verbond dan Allah? Verheugt jullie daarom over de transactie die jullie met Hem gedaan hebben. Deze transactie leidt tot een geweldige overwinning.

Het is niet genoeg deze overeenkomst slechts in uiterlijke vorm na te komen. Als we nog steeds denken dat wij de eigenaar zijn van ons lichaam en onze ziel, onze vermogens, ons geld en alles wat we bezitten dan is er eigenlijk sprake van ongeloof. Deze transactie wordt op vrijwillige basis gedaan, maar Allah swta is sowieso al in controle over alles wat hij ons geeft en heeft onze toestemming niet nodig om alles wat van hem is terug te nemen en ons te verstoken van zijn barmhartigheid. Hij helpt ons niet te veel waarde te hechten aan de materiele zaken in deze wereld, zodat het makkelijker wordt zijn bevelen uit te voeren. De beloning van het paradijs is daarna buiten alle proporties, enorm in vergelijking met de inzet die we hier moeten tonen, maar we realiseren het ons niet.

Om het paradijs te bereiken hebben we de juiste instelling nodig, Allah swta zegt: Bij de ziel en wie haar vervolmaakt heeft, Hij die haar zondigheid en vrees heeft bijgebracht, Voorwaar, degene die zijn ziel reinigt zal slagen en degene die haar bederft zal verliezen.

Maar het risico dat we ons laten meeslepen door deze wereld is levensgroot. We zijn op dit moment verstoken van de moskee, en de geleerden drukken ons op het hart dat we de azjar van het bidden in de moskee krijgen. Toch voelt iedereen die gewend is in de moskee te bidden dat hij kwetsbaarder geworden is. We bidden dat deze situatie zich snel oplost maar we snappen hierdoor ook beter hoe het komt dat veel broeders en zusters om ons heen die minder gewend zijn de moskee te bezoeken meer risico lopen en daardoor ook hun familie en sociale omgeving in gevaar brengen met hun voorbeeld. Allah swta zegt:    

De verliezers zijn zij die zichzelf en hun familie op de Dag der Opstanding verlies toebrengen. Waarlijk, dat zal een duidelijk verlies zijn!

Moge Allah swta iedereen beschermen tegen zwakte en de moskeeën zo snel mogelijk weer hun functie laten vervullen.