De imam probeert ons vandaag voor te bereiden op de maand ramadan. De maand Shabaan is zo goed als voorbij.

De metgezellen vroegen de Profeet Mohammed saws: we hebben u nooit zoveel zien vasten als tijdens de maand sjabaan, De boodschapper Mohammed antwoorde: Deze maand tussen Rajab en Ramadan wordt onderschat door de mensen. In deze maand stijgt het verslag van de daden van de mensheid van het afgelopen jaar op en ik wil graag dat ik aan het vasten ben als mijn daden gepresenteerd worden.

Hij vastte echter nooit een hele maand, behalve tijdens ramadan. We staan nu op de drempel van deze gezegende maand. In deze maand onthouden we ons van eten en drinken, allereerst om gehoorzaam te zijn aan onze heer. Geen andere gemeenschap op de aarde dan de gemeenschap van de boodschapper Mohammed saws heeft zo’n hoge status bij Allah swta, hij zegt:

Jullie zijn de beste gemeenschap die er voor de mensen is voortgebracht; jullie gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke en geloven in God.

We hebben ook goede reden gehoorzaam te zijn aan onze heer, aangezien we bewust zijn van de gevolgen van ongehoorzaamheid en hypocricie, Allah swta zegt namenlijk:

Maar wat hen betreft degenen die verdorven zijn, hun verblijfplaats is het vuur. Telkens als zij eruit wensen te gaan, worden zij erin teruggebracht en wordt tot hen gezegd: “Proeft de bestraffing van het vuur dat jullie loochenden.”

Maar wat hen betreft die geloven en de deugdelijke daden doen, voor hen zijn er de tuinen van de verblijfplaats als gastverblijf voor wat zij gedaan hebben.

De komende maand geeft Allah swta ons weer de mogelijkheid terug op zijn pad te komen. Degenen die afgedwaald zijn, zich het afgelopen jaar  hebben laten afleiden door deze oppervlakkige dunya, het vasten laat hen weer de zoetheid van het geloof proeven. Het geeft ons de kans onszelf te reinigen, Allah swta zegt:

 Zeg: “Mijn dienaren! Als jullie tegen jezelf onmatig zijn geweest moeten jullie de hoop op de barmhartigheid van Allah niet opgeven. Allah vergeeft al de zonden; Hij is de vergevende, de barmhartige.

Bewaak je intentie echter, zie de ramadan als een nieuw begin, niet als een tijdelijke onderbreking van je vruchteloze leven. Allah swta zal het degenen die een zuivere intentie hebben makkelijk maken, hij zegt:

Zullen Wij dan hen die zich hebben overgegeven als de boosdoeners behandelen?

Wat is er met jullie? Jullie weten er niks van.

Beste broeders, kom terug naar de weg van Allah, vraag vergeving aan je heer, en gebrui deze maand als springplank om je ambitie een beter mens te worden te vergemakkelijken. Dit begint met kleine dingen.

De profeet Mohammed saws zei: ”bescherm jezelf tegen het vuur, zelfs met het geven van een halve dadel, en als je dat zelfs niet kan missen, dan met een vriendelijk woord.