Alle lof en dank komt alleen Allah toe, en zegeningen op de profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.


Vandaag spreekt de imam over één van de belangrijkste onderdeel van ons geloof, namelijk het gebed. De profeet Mohammed saws raporteerde dat het eerste waar Allah swta ons op afrekent is het gebed. Moslims dienen hun dagindeling te laten bepalen door het gebed, want op tijd bidden is een essentieel onderdeel van het gebed. Allah swta zegt in surah baqarat 2:38


Waak over de gebeden en vooral over het middelste gebed. En sta in gehoorzaamheid voor Allah.


Allah swta benadrukt hier asr omdat er midden op de dag vaak vele bezigheiden zijn en je dus geneigd kan zijn deze te verwaarlozen. Het gebed moet dus voor alles. Het schenkt rust, houdt ons af van slechte daden en geeft een doel in je leven. Niet voor niks baden de profeten voor nageslacht die het gebed zouden onderhouden, zoals de profeet Ibrahim in surah Ibrahim zegt:


Mijn Heer, laat mij en mijn nakomelingen behoren tot degenen die het gebed onderhouden. Onze Heer, aanvaard mijn smeekbede.


Ook de profeet Mohammed saws wordt door Allah swta op het hart gedrukt het gebed te doen. In surah ankebut zegt Allah swta:


Draag voor wat aan jou o Mohammed is geopenbaard van het Boek, en onderhoud het gebed. Waarlijk, het gebed houdt af van de verdorvenheid en het slechte. En het gedenken van Allah is zeker het grootst. En Allah weet wat jullie doen.


Het gebed zorgt er ook voor dat je rein blijft, niet alleen omdat je zonden vergeven worden, maar ook omdat de woedoe verplicht is voor het gebed. In surah Mai dah staat:


O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden, en was jullie voeten tot aan de enkels. En als jullie in staat van Djanaabah zijn, reinig dan julliezelf, ook als jullie ziek zijn, of op reis zijn, of iemand van jullie komt van het toilet, of als jullie gemeenschap hebben gehad met de vrouwen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen en Hij wil Zijn Gunst aan jullie vervolmaken, opdat jullie dankbaar zullen zijn.


Niet alleen ons lichaam, ook onze kleding en de plek waar we bidden dient rein te zijn.


We dienen ons echter te realiseren dat het gebed alleen niet genoeg is om het paradijs te bereiken. Ert was een vrouw in de tijd van de profeet Mohammed saws die dag en nacht bad, maar haar gedrag was niet goed en zij maakte het leven van andere mensen moeilijk. De profeet saws voorspelde dat ze naar de hel zou gaan.


Beste broeders en zusters. Niks is zo belangrijk als het serieus nemen van je gebed. Zonder gebed is er geen Islam, geen moslim of moslima. Veronachtzaam het gebed niet en gedraag je goed en de beloning van het paradijs zal binnen handbereik liggen.