Gedurende het leven van de boodschapper Mohammed saws werd stukje bij beetje het belangrijkste boek op aarde geopenbaard. De metgezellen waren er op gebrand de verzen van de Koran te verzamelen, onthouden en te reciteren. Allah swta zegt:

Waarlijk, degenen die het Boek van Allah reciteren, de gebeden perfect verrichten en uitgeven van waar Wij hen mee voorzien hebben, in het geheim en openlijk: zij doen aan handel die geen verlies zal geven.

Eén van deze metgezellen was Abu Dharr rah, en hij overleverde dat de profeet Mohammed saws hem adviseerde: Je moet de koran reciteren en Allah constant gedenken, want dan zal je naam genoemd worden in de hemel en je zal verlicht worden op de aarde. 

Het lezen en overdenken van de verzen van de Koran zullen de gelovigen eraan herinneren hoe insignificant het huidige leven en deze wereld eigenlijk zijn. Het herinnert ons eraan dat onze grootste zorg ons geloof en onze overgave aan de schepper van de hemelen en de aarde is, want dat is het gene wat ons succes hier op de aarde en in het hiernamaals bepaald. Door de verzen uit ons hoofd te leren hebben we de rechte leiding van Allah swta ten alle tijden ter beschikking. Het memoriseren van de koran is als het verzamelen van een schat, maar we dienen deze ook goed te bewaken. De boodschapper saws zei:

 Allah swta heeft mij de beloningen voor mijn gemeenschap laten zien, zelfs het opruimen van vuil uit de moskee wordt beloond. Maar Allah swta heeft ook de zonden laten zien, en ik heb geen ergere zonde kunnen ontdekken dan een vers uit de Koran die uit het hoofd geleerd was en die daarna vergeten is.

Deze schat verliezen in het huidige leven zou al een ramp betekenen, maar op de dag des oordeels zouden we verstoken zijn van zijn bemiddeling, aangezien de boodschapper Mohammed saws heeft gezegd dat de Koran voor ons op zal komen op deze dag. Hoe belangrijk zijn dus degenen die ons het heilige boek onderwijzen! Maar er is meer nodig dan het leren van de Koran, we dienen het ook daadwerkelijk als leidraad te gebruiken. De boodschapper Mohammed saws zei: De echte gelovigen zijn de mensen die het heilige boek ter harte nemen en er naar leven, en zij zullen zegenvieren. Maar degenen die zich afkeren, zij zijn de verliezers.

Er is geen betere manier om ons hart schoon te houden dan het reciteren en overdenken van de Koran. De boodschapper saws waarschuwde: kijk uit, het hart roest zoals ook ijzer roest. De sahaba vroegen: hoe kunnen we hem weer schoon maken? De boodschapper saws antwoordde: Reciteer de Koran vaak. De drager van de Koran heeft een hoge status bij onze schepper. Het beschermt niet alleen hemzelf, maar iedereen die op de aarde leeft. De koran is bescherming, niet alleen voor de drager, maar voor de hele mensheid. Allah swta beloofd namelijk de aarde niet te vernietigen zolang er mensen zijn die de Koran in hun hart hebben. Waarlijk een grote gunst, maar doen we genoeg ons best? Allah swta zegt:

Toen gaven Wij het Boek als erfenis voor de dienaren die Wij uitverkoren hebben. En onder hen zijn er die zichzelf onrecht aandoen, en onder hen zijn er die zich in het midden houden en onder hen zijn er die wedijveren in de goede werken, met Allah’s toestemming.

Het belang van de Koran is onmiskenbaar en als ouders dienen we onze kinderen hiervan te doordringen. Dit is de sleutel tot succes voor onze gemeenschap en niet voor niks belooft Allah swta ouders een kroon van licht als ze hun kinderen de Koran leren en hun kind hier uiteindelijk ook naar handelt. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.