Onze tijd verstrijkt. Dag na dag, jaar na jaar, we verbazen ons over de snelheid waarmee de tijd tussen onze vingers door glipt. Voor de gelovigen is het als een vermaning, want in ons hart weten we dat onze termijn eindig is en dat we deze wereld uiteindelijk zullen verlaten. We verlangen naar het hiernamaals, vrezen de dag des oordeels, maar onze eerste bestemming is het graf. Hierin zullen we al geconfronteerd worden met wat ons te wachten staat. Het graf is of een mooie tuin, of het zal een kuil van hellevuur zijn. Daar wachten we op die grote dag, de dag waarop de heer der werelden ons zal laten verrijzen.

Beste gelovigen, een groot gedeelte van je leven is al voorbij. Tijdens iedere dag die voorbij is gegaan zijn de pagina’s van ons boek vol geschreven. Op de dag des oordeels zullen we hiermee geconfronteerd worden en geen detail zal er missen. Hoe achteloos waren we, hoeveel meer hadden we kunnen doen, wat een fouten hadden we kunnen voorkomen. Allah swta zegt hierover:

Op de dag waarop iedere ziel tegenover zich geplaatst zal vinden het goede wat hij gedaan heeft en het slechte wat hij gedaan heeft, zal hij wensen dat er een grote afstand tussen hem en het kwaad is. En Allah waarschuwt jullie voor Hemzelf, maar Allah is vol vriendelijkheid voor Zijn dienaren.

Dus vrees God, en zorg er voor dat je iedere dag, ieder uur, iedere minuut doordrongen bent van de realisatie dat ook dit opgeschreven is en dat het misschien het verschil kan maken tussen het paradijs en het hellevuur. Allah swta is barmhartig, de tedere en welonderichtte, maar juist zijn magnifieke eigenschappen zouden ons nog eens extra moeten stimuleren. We willen de meest genereuze toch niet teleurstellen? En als we dan eenmaal het paradijs bereiken blijkt dit leven niks dan een aaneenschakeling van ijdelheden geweest te zijn, maar ook een stapel van goede daden die zijn weegschaal naar de juiste kant heeft laten doorslaan. Gelukkig zijn degenen die zich hier op tijd bewust van waren en hiernaar gehandeld hebben. Allah swta zegt:

Iedereen zal de dood proeven. En op de dag des oordeels zullen jullie merken wat het eindresultaat is. Degenen die bij het alles verterende vuur zullen worden weggehouden en het paradijs krijgen toegewezen, zijn geslaagd. Succes in het vergankelijke wereldse leven is slechts een kortstondige genieting en streven ernaar is investeren in een verliesgevend waandenkbeeld.

Maak gebruik van de tijd die je rest voordat je boek dichtgeslagen wordt en je daden ten einde komen. De boodschapper Mohammed saws zei: ’s avonds, houd er rekening mee dat de morgen niet meer komt en als je wakker wordt, wie zegt dat je de avond zal halen. Benut je leven voor dat de dood tot je komt.

Dienaren van God, wordt het niet tijd dat je meer bewust wordt van de werkelijkheid van dit leven? Weet je niet dat het leven problemen oplevert en dat zegeningen een beproeving zijn. Het leven vervliegt, koninkrijken komen tot een eind, affectie gaat en goedheid eindigt. Degenen die zich vastklampen aan dit leven, terwijl het slechts tijdelijk is, het gevaar dendert op hen af. Een persoon bestaat uit twee delen. Het deel dat gepasseerd is waarover Allah swta gaat oordelen en het deel dat nog komen gaat en waarover we onzeker zijn wat Allah swta voor ons voorbeschikt heeft. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid geven.