Alles wat we in ons bezit hebben, zal slechts tijdelijk in ons bezit zijn. Voor iedere stuk goud of zilver en iedere euro die Allah swta door onze handen laat gaan, zullen we op de dag des oordeels rekenschap moeten afleggen. Hebben we ons goed genoeg gerealiseerd dat onze bezittingen niet van ons waren? Dat het ons slechts te leen werd gegeven en dat Allah swta wilde dat we er verantwoordelijk mee omgingen. Één van de vijf zuilen van de Islam is de zakah, en het voldoen aan de verplichting van het afstaan van een deel van je vermogen aan de minder bedeelden, moet de gelovige bewust maken van dit feit. Allah swta zegt in surah at-taubah:
De zakah is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die zakah inzamelen en distribueren, en voor degenen van wie de harten nader tot de Islam kunnen worden gebracht, en voor slaven die zichzelf vrij willen kopen, en voor degenen die schulden hebben, en om op de Weg van Allah uit te geven, en voor de behoeftige reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.
De Zakah is minimal 2,5% van je vermogen, maar mag altijd meer zijn. Het is belangrijk dat wanneer men zakah doet, men dit ook echt met de intentie doet om zakah te doen. Het is niet toegestaan eerder verstrekte sadaqa achteraf toch als zakah te bestempelen. Ook is het niet toegestaan instituties zoals moskeeen of scholen ermee te financieren. De zakah dient echt aan een natuurlijk persoon gegeven te worden, hoewel de eerder genoemde instellingen wel als distributeur en verzamelaar kunnen fungeren.
De zakah dient betaald te worden als je meer geld hebt dan 88gr goud of 612gr zilver. Omgerekend is dit zo’n 3000 euro en 430 euro. Er wordt aangeraden de laagste grens te nemen, als je dus meer dan 430 euro hebt, moet je dus zakah gaan betalen. Men dient over het hele bedrag zakah te betalen, de 430 euro is dus niet vrijgesteld. Bij het berekenen van je bezittingen is het belangrijk ook bijvoorbeeld je opgebouwde pensioen mee te nemen. Als je niet genoeg geld hebt om de zakah meteen te betalen omdat je vermogen vast zit in bijvoorbeeld een pensioenfonds of bedrijfsvoorraad, mag je de betalingen uitstellen. Veel mensen betalen hun zakah tijdens de ramadan vanwege de extra beloning, maar dit is geen verplichting. De dag dat je de vermogensgrens of Nisaab bereikt is de jaarlijks terugkerende dag dat je je bezittingen telt om te kijken hoeveel je behoort af te dragen.
Eigenlijk is de zakah geen liefdadigheid. Het is een verplichting en de ontvangers hebben recht op de bijdrage. Het onthouden van de zakah aan de behoeftigen is eigenlijk een vorm van stelen en een zeer zware misdaad in de ogen van Allah swta. Allah swta geeft ons de mogelijkheid onze bezittingen te reinigen, aangezien zakah reininging betekend. Dit betekend echter niet dat haram verkregen geld gereinigd wordt als we er Zakah over afdragen. De zakah is een essentieel onderdeel van de Islamitische natie en helpt op verschillende manieren een rechtvaardige, succesvolle en sterk verbonden samenleving op te bouwen. Naast reiniging betekend zakah namelijk ook groei.
Allereerst gebeurd dit doordat de minder bedeelden geholpen worden. Het zorgt ervoor dat een scheiding in klassen doorbroken wordt en de harten van degene die meer hebben gereinigd worden door zicht te bekommeren om de behoeftige en de harten van de behoeftige ontdaan worden van jaloezie en rancune.
Daarnaast zorgt het ervoor dat geld niet alleen onder de rijken blijft hangen, maar dat het sneller door de economie heen circuleert en hierdoor economische groei stimuleert.
Persoonlijk leert het ons opofferingsgezindheid, want waar houden we nu meer van dan van geld? Door aan deze verplichting te voldoen laten we zien dat we van Allah swta houden en dat we geloven dat het ons niet armer zal maken, al is het alleen al doordat de persoonlijke natuur van de zakat ons dwingt ons te verdiepen in de situatie van de armen en we ons hierdoor veel rijker voelen dan voorheen, omdat we onze welvaart veel meer gaan waarderen.
Onderschat het belang van de zakah ziet. Probeer niet met slimmigheden het af te dragen bedrag zo laag mogelijk te maken. Het is even door de zure appel heen bijten, maar als het geld in het geheim, of open als je denkt dat je anderen daarmee stimuleert ook meer te geven, eenmaal is weggegeven, valt er een last van je af en voel je je meteen een stuk lichter.