De laatste 10 dagen zijn in aantocht en dat betekent dat de meest belangrijke tijd van het jaar begint. Aisha rah vertelde: Als de laatste tien dagen van de ramadan aanbraken trok de profeet Mohammed saws zijn broekriem nog eens extra aan en bracht de hele nacht in gebed door. Hij zorgde er voor dat zijn hele familie wakker bleef in deze nachten.

De profeet Mohammed saws wilde er voor zorgen dat zijn familie niet verstoken bleef van de zegeningen die in de laatste 10 nachten te behalen waren, en om vooral niet laylat al-qadr te missen. De belangrijkste avond waarover Allah swta zegt: Waarlijk! Wij hebben de Koran neergezonden in de Waardevolle Nacht. De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.

Allah swta geeft ons de kans om de ramadan perfect af te sluiten. Heb je tot nu toe kansen gemist, heb je te weinig ruimte in je schema gemaakt om aan aanbidding te doen, is de moskee dicht geweest voor taraweh, Allah swta maakt het mogelijk je in de laatste tien dagen te revancheren. Denk eens na, een gebed tijdens één avond kan je de beloning voor 30.000 avonden opleveren, dat is toch ongelofelijk. Wanneer deze gezegende avond precies plaats vind is echter onduidelijk. Er zijn overleveringen waarin het de 21ste, 23ste of 25ste plaatsvindt, terwijl andere overleveringen reppen over de 27ste of de 29ste. De geleerden leidden hier uit af dat de precieze datum per jaar kan verschillen en dat we er dus goed aan doen alle avonden ons extra in te zetten, zoals ook de boodschapper Mohammed saws deed. De boodschapper Mohammed saws kwam naar buiten en twee moslims waren aan het ruzien. Hij saws zei: Ik wilde jullie informeren over laylat al-qadr, maar door jullie geruzie heeft Allah swta die kennis bij me weggehaald, maar waarschijnlijk is dat ook beter voor jullie.

Natuurlijk is het beter voor ons zoveel mogelijk van de laatste nachten in aanbidding door te brengen. Iedere nacht zal Allah swta in laatste 1/3 hiervan neerdalen uit de hemel en vragen: wie doet er smeekbeden, ik zal ze vervullen en wie smeekt er, ik zal hem helpen en wie wil vergeven worden, ik zal hem vergeven. Laylat al-qadr is echter zo speciaal, de boodschapper saws zei: Degenen die uit oprecht geloof en hopend op een beloning van Allah, al zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven.

Vul in dit laatste deel van de ramadan je tijd met koran recitatie, smeekbedes, gedenking en vraag om vergiffenis. De profeet Mohammed saws wilde zich hierin absoluut niet laten afleiden en verbleef deze dagen en nachten dan ook constant in de moskee. Dit is een prijzenswaardige sunnah waar we goed aan doen om die te volgen. Een spirituele reiniging. Het afsluiten van de buitenwereld stelt ons in staat ons extra te focussen op het lezen en overdenken van de koran, het doen van extra gebeden en het verrichten van smeekbedes.

Gebruik deze laatste dagen ook om bijvoorbeeld je zakat af te dragen of andere liefdadigheid te geven. De dagen en nachten zullen voorbij vliegen. Laat je niet afleiden. Spendeer je tijd niet aan thee drinken en nutteloos gepraat. Op de dag des oordeels zal je blij zijn dat je deze kans met beide handen hebt aangepakt.