Alle lof en dank komt alleen Allah toe en zegeningen op de profeet Mohammed, zijn familie zijn metgezellen en iedereen die zijn voorbeeld volgt

De profeet Mohammed saws zei: Wanneer Allah swta goed voor iemand wenst, geeft hij hem kennis van het geloof. De belangrijkste taak die de profeten, van Adam vzmh tot en met de boodschapper Mohammed saws hadden, was het verspreiden van kennis. Het eerste vers dat geopenbaard wordt aan onze geliefde profeet saws wijst hierop, Allah swta zegt:

Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklonter. Lees voor! Jouw Heer is de edelmoedigste, اdie onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist.

Zonder Allah swta zouden we niks weten.  Als we naar de wereld kijken voordat de boodschapper Mohammed saws aan zijn missie begon, zien we hoe laag de mens kan zinken en wat men hem allemaal niet wijs kan maken. Allah swta zegt:

Allah heeft de gelovigen een gunst bewezen toen Hij bij hen een gezant uit hun midden liet opstaan, die hun Zijn tekenen voorleest, hen loutert en hun het boek en de wijsheid onderwijst, ook al verkeerden zij vroeger in duidelijke dwaling.

Allah swta heeft ons de middelen gegeven om onszelf te verhogen en goede personen te worden, hij zegt:

En Allah heeft jullie uit de buiken van jullie moeders voortgebracht, totaal onwetend. Daarna heeft Hij aan jullie gehoor, gezichtsvermogen en harten gegeven; misschien zullen jullie dank betuigen.

Allah swta heeft ons gezegend met onze zintuigen, hart en onze hersenen opdat we de openbaringen kunnen lezen, begrijpen en hier verder mee aan de slag kunnen zodat we in ons dagelijks leven geleid kunnen worden. We kijken hiervoor naar het voorbeeld wat de profeet Mohammed saws gesteld heeft, want hij liet geen goud en zilver achter, maar kennis. Het opdoen van kennis leidt ertoe dat we het vuur vrezen, verlangen naar het paradijs en deze wereld steeds minder belangrijk gaan vinden. Allah swta zegt:

Allah wordt slechts gevreesd door degene die kennis bezitten onder Zijn dienaren.

Het opdoen van kennis is in deze tijd een stuk makkelijker als vroeger. Van achter je computer kan je aan de voeten van Sjeiks zitten, waar men vroeger enorme afstanden voor aflegde. Boeken zijn zeer makkelijk te verkrijgen en bijna iedereen kan lezen. Maak gebruik van deze zegeningen en verspreid de opgedane kennis, want dit zal zelfs na je dood nog zegeningen opleveren. Natuurlijk is de duivel zich ook bewust van het gemak waarmee de kennis toegankelijk is en hij doet er alles aan ons af te leiden door kennis over voetballers, filmsterren en andere nutteloze personen als nuttig te propageren en ons te overspoelen met amusement. Hoewel dit lekker wegkijkt als we de tv aanzetten gaat het ons niks opleveren. Natuurlijk is er ook nuttige wereldlijke kennis, maar deze is incompleet als het niet ingebed wordt in religieuze kennis. De profeet Mohammed saws zegt: degene die moeite doet om nuttige kennis op te doen, Allah swta zal de weg naar het paradijs makkelijk voor hem maken.  

Moge Allah swta de weg naar het paradijs voor ons vergemakkelijken.