Vandaag de dag is de mensheid tot veel in staat. We bouwen vliegtuigen, zodat we in een oogwenk naar de andere kant van de wereld kunnen reizen. En als we geen tijd hebben om er zelf heen te gaan, nemen we onze laptop en bezoeken het virtueel. Hoe rijker je bent, hoe meer alles wat deze wereld te bieden heeft binnen handbereik komt. De valkuil waar velen intrappen is deze verworvenheden toe te schrijven aan onszelf. De mens heeft de ontdekkingen gedaan en ik heb het geld verdiend waarmee ik de auto koop die me overal heenbrengt. Dat terwijl het Allah swta is die dit mogelijk maakt, zonder zijn gunsten zou de wereld onleefbaar zijn, Hij zegt:

Zien jullie niet dat Allah alles wat in de hemelen en alles wat op aarde is aan jullie heeft onderworpen? En Hij heeft Zijn gunsten voor jullie voltooid, zichtbaar en onzichtbaar.

Slechts degenen die zich hier bewust van zijn kunnen zich wapenen tegen arrogantie en stellen zich nederig op, want ze realiseren zich dat in het aanzien van de schepper, ze helemaal niks voorstellen. Eén van de mooiste eigenschappen van de gelovigen is geboren, en een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van medemenselijkheid en broederschap. Allah swta weet dit en moedigt dit aan, Hij zegt:

En keer jullie gezichten niet af van de mensen, en wandel niet vol hoogmoed over de aarde. Want Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper. En wees gematigd in jullie manieren en spreek zacht. Waarlijk, de meest onaangename stem is de stem van een ezel.

Nederigheid is een belangrijke eigenschap van de lieden van het paradijs en de sleutel tot innerlijke rust en dankbaarheid jegens de Schepper. Hoogmoed lijdt tot de val, en Allah swta waarschuwt:

Oh, jullie die geloven! Iedereen van jullie die zijn godsdienst de rug toekeert: Allah zal mensen voortbrengen die Hij liefheeft en zij hebben Hem lief en zij zullen nederig zijn tegenover de andere gelovigen.

Niet voor niks staan we schouder aan schouder in rijen, niemand heeft een vaste plaats. De voorste rij is niet gereserveerd voor de personen met hoge status. Iedereen wordt beoordeelt op zijn vroomheid en overgave. Degenen die zichzelf wegcijferen en in dienst van hun medemens staan zijn degenen met het hoogste aanzien. Niet degene met de grootste auto of de meeste universitaire titels. De boodschapper Mohammed saws was het toonbeeld van nederigheid. De beste der creatie, maar altijd benaderbaar voor iedereen. Een vriendelijk woord voor een oudere, een helpende hand voor zijn metgezellen, dienstbaar in het huishouden. Dat maakte hem tot de meest geliefde persoon van het Arabisch schiereiland en dit is de reden dat hoe meer we over de boodschapper Mohammed saws lezen, hoe groter onze admiratie en liefde voor hem wordt. Ook omdat zijn gedrag zo in strijd was met de gangbare cultuur onder de Arabieren, waar arrogantie, eer en onafhankelijkheid als zeer belangrijk werden beschouwd. Leren over hoe de boodschapper Mohammed saws in staat was de harten van dit weerbarstige volk te winnen levert kennis op die van onschatbare waarde is. Allereerst was hij nederig jegens Allah swta, en Hij saws vertelt dat dit ons het meest zal helpen, De boodschapper saws zei:

Rijkdom zal niet afnemen door het geven van aalmoezen en Allah verhoogt de status van zijn dienaren, terwijl hij de ander vergeeft. En niemand stelt zich nederig voor zijn Heer, of Hij verhoogt hem in status.

Nederigheid jegens de mensen is de sleutel tot hun hart, en arrogantie is de wortel van alle kwaad, zonden en wrok. Arrogantie is als een ziekte en een belangrijke oorzaak van problemen binnen de gemeenschap. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.