Deze maand doet iedereen extra zijn best omdat de beloningen groot zijn. Het wordt ons ook makkelijk gemaakt omdat onze schepper deze maand obstakels voor ons verwijdert heeft, waardoor rust en sereniteit is gecreëerd. De boodschapper Mohammed saws zei: De ramadan is een gezegende maand waarin de welwillende, de almachtige, ons heeft opgedragen te vasten. De poorten van de hemel zijn geopend en de poorten van de hel gesloten en iedere duivel is geketend.

Niet voor niks lijkt het ons allemaal makkelijker af te gaan. De gang naar de moskee, de nacht gebeden, het lezen van de koran. Niet alleen de innerlijke wil om goede daden te verrichten draagt bij aan onze verhoogde religieuze activiteit, de meest vergevingsgezinde geeft ons als het ware de kans een nieuwe start te maken. Natuurlijk willen we ons reinigen en de zonden van het afgelopen jaar vergeven zien, maar het belangrijkste is dat we deze maand als een kickstart voor de rest van ons leven beschouwen. We willen vanaf nu de zoetheid van het geloof niet meer loslaten, het hele jaar badend in de zegeningen van onze schepper.

De imam spreekt vandaag over vier zaken die veel beloning opleveren en ons zullen redden van het vuur. De eerste is het reciteren van de Koran. Geen enkel boek op de aarde is belangrijker, aangezien we te maken hebben met het woord van Allah swta. Het lezen brengt directe beloning, maar het overdenken en implementeren van zijn wijsheden zal de gelovige pas echt tot grote hoogte stuwen. De Koran heeft onze ummah verheven en verenigd en zal tot het einde der tijden als leiding fungeren. Allah swta zegt:  Dit is een Boek dat Wij aan jou hebben geopenbaard O Mohammed, opdat jij de mensheid uit de duisternis naar het licht moge leiden, met toestemming van hun Heer, naar het Pad van de Almachtige, de Eigenaar van alle lofbetuigingen.

De tweede zaak die ons van het vuur zal redden is het constant gedenken van onze Schepper. Je kan je tijdens deze maand makkelijker concentreren, laat de gedenking van Allah swta ieder vrij moment van je dag vullen. Slijt het in, zodat het je ook wapent nadat deze bijzondere maand voorbij is en twijfel weer op de loer ligt. Allah swta zegt:  De harten van degenen die geloven vinden rust in het gedenken van Allah. Weet, door het gedenken van Allah komen de harten tot rust!

Ieder mailtje van liefdadigheidsorganisaties dat binnenkomt, iedere collecte die gehouden wordt, moeiteloos lijken we ons hard verdiende geld weg te geven. Niet worden we na de gift ingefluisterd of we hier wel goed aan deden. Beste broeders en zusters, houdt dit ook vol na de ramadan, nooit zal je door te schenken er op achteruitgaan.

Als laatste heeft de imam het over de gebeden. Allah swta maakt het je makkelijk als je je niet bij voorbaat neerlegt bij het feit dat je overdag misschien niet direct een mogelijkheid ziet een moskee of gebedsruimte te bezoeken op de vastgestelde tijden, dus probeer het eens! Laat je dagritme bepalen door het gebed, en niet alleen door je werk, je favoriete tv programma’s of nutteloze sportevenementen.

Als laatste waarschuwt de imam ons tegen de vier zaken die al in het graf zullen leiden tot bestraffing. De eerste is het lasteren, oftewel het moedwillig verkeerde zaken vertellen om iemands goede naam te beschadigen. Laat jaloezie en afgunst je niet verleiden tot laster, want de gevolgen zullen desastreus voor je zijn. In het verlengde hiervan ligt het roddelen. Misschien wat minder bewust, maar juist daarom oh zo gevaarlijk. Beste broeders en zusters blijf ver weg daarvan. De boodschapper Mohammed saws werd gevraagd wat de beste manier was om te overleven. Hij saws zei: Let op wat je zegt, zorg dat je huis zo is ingericht dat je privacy gewaarborgd is en huil voor alle domme dingen die je gedaan hebt. Als laatste benadrukt de imam het belang van een goede wc-etiquette. Moslims onderscheiden zich door reinheid en het toilet is een belangrijke plek waar dit begint.

Laten we gebruik maken van deze maand deze zaken onderdeel van onze dagindeling te maken met de intentie dit na de ramadan voort te zetten. Op die manier zul je zeker tot de succesvolle behoren.