In het 9e jaar na de boodschapper Mohammed saws zijn emigratie uit Mekka deed hij zijn laatste hajj. Mekka was een jaar eerder veroverd en onder controle van de Moslims en het jaar na deze verovering had de boodschapper Mohammed saws gebruikt om vele delegaties uit heel het Arabische schiereiland te ontvangen en te onderwijzen. Deze delegaties keerden terug naar hun stammen en woonplaatsen om hen het nieuws van de Islam te vertellen en hen te overtuigen dat afgodsverering verleden tijd was. Toen bekend werd dat de profeet Mohammed saws de hajj zou gaan uitvoeren verzamelden mensen vanuit alle windstreken zich in Medina om de boodschapper Mohammed saws te vergezellen. Jabir ibn Abdullah vertelt:

De boodschapper van God saws verbleef 9 jaar in Medina waarin hij geen hajj deed. Toen werd er aan de mensen meegedeeld dat hij saws dit jaar op hajj zou gaan. Velen kwamen naar Medina in de hoop van de Boodschapper van God saws te kunnen leren en hem na te kunnen doen.

Tijdens deze hajj is een enorme hoeveelheid kennis en wijsheid door de profeet Mohammed saws verspreid, waaronder de vaarwel rede en de rede bij Mina. Hij saws benadrukte hierin onder andere het belang van onderlinge verbondenheid, waarschuwde voor racisme, economische exploitatie en hoogmoed en legde uit dat de satan tot het einde der tijden de grote vijand van de mensheid zou blijven. Allah swta openbaarde tijdens deze hajj het volgende vers:

Deze dag heb ik voor jullie jullie religie geperfectioneerd, jullie optimaal begunstigd en de Islam voor jullie als religie voorgeschreven.

Dit vers leidde tot consternatie onder de metgezellen aangezien ze begrepen dat het werk van de profeet Mohammed saws erop zat en dat zijn tijd wel eens gekomen zou kunnen zijn. Ook Omar rah was diepbedroefd, en toen de profeet Mohammed saws hem vroeg waarom hij huilde antwoorde hij: De religie is nu perfect, maar iets wat perfect is, is gedoemd minder te worden, want niks kan perfect blijven. De boodschapper Mohammed saws antwoorde: je hebt de waarheid gesproken.

Tegen het einde van de hajj informeerde de profeet Mohammed saws de mensen dat de engel Gabriel hem saws had geinformeerd dat al de aanwezigen hun Heer hadden behaagt en dat hun zonden waren vergeven. Umar rah vroeg: geldt dat alleen voor ons? De profeet Mohammed saws antwoorde: Het geldt voor jullie en iedereen die de riten vervuld tot aan de dag des oordeels. Daarbij waarschuwde hij dat het grootste deel van de tijd van de aarde ondertussen verstreken was.

Na het gooien van de stenen offerde de profeet Mohammed saws 63 kamelen, één voor ieder jaar dat hij geleefd had. Ali offerde er nog eens 37 en gezamenlijk kwamen zij uit op 100 kamelen. Als afsluiting schoor de profeet Mohammed saws zijn haar af, en dit werd verdeeld onder de gretige metgezellen.

De tijd zal nooit meer zijn zoals het laatste jaar van het leven van de profeet Mohammed saws, waarin de iman en kennis van de ummah een ongekend niveau bereikte. Velen verhalen restte ons waarin we de liefde van de mensen voor de profeet saws voelen en de ongekende godsvrees die zijn metgezellen tentoonspreiden. De profeet Mohammed saws vertelde de gelovigen dat vele wijsheiden van zijn laatste redes pas door latere generaties begrepen zouden kunnen worden. Helaas zijn veel van deze latere generaties te druk met de nutteloosheden van deze wereld om zich erin te verdiepen. Moge Allah swta ons kennis en inzicht brengen en deze dag onderlinge verbondenheid creëren zoals dat ook te voelen was op de laatste hajj van de profeet Mohammed saws.