De imam spreekt vandaag zakah al-mal, de derde pilaar van ons geloof. De zakat verschilt wezenlijk van de reguliere liefdadigheid aangezien het een absolute plicht is. De 2.5% van het vermogen dat we dienen af te dragen is niet van ons, het behoort degene toe die er recht op hebben. Het ontkennen van de plicht om zakaat te geven is ongeloof en het niet afdragen van de zakaat is een grote zeer grote zonde. De profeet Mohammed saws zei:


Voor iedereen die vermogen bezit en geen zakat afdraagt, er zal op de dag des oordeels een bakplaat van goud en zilver ter waarde van hun bezittingen gemaakt worden waarop ze gedurende de hele dag des oordeels zullen liggen en die hun voorhoofd, zijkant en rug verbrand. iedere keer als het afkoelt wordt het weer heet gemaakt.

Let wel, deze dag duurt 50000 jaar en hij zal als laatste beoordeeld worden. Misschien dat Allah swta hem dan vergeeft, maar hij kan ook in de hel terecht komen. Zijn zijkant wordt verbrand omdat hij zich wegdraaide van de armen die om liefdadigheid vroegen.


Deze hadith zou bij iedereen de haren recht overeind moeten laten staan en angst moeten inboezemen. Natuurlijk heeft Allah swta de zakah niet ingesteld om ons te kunnen straffen. De zakat heeft enorme voordelen voor de gelovige zelf en de gehele gemeenschap. Het reinigt je vermogen en je hart en levert smeekbedes op van degenen aan wie je het ter beschikking stelt, aangezien Allah swta zegt:


Neem van hun bezittingen een liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en te zuiveren, en verricht smeekbeden voor hen. Voorwaar, jouw smeekbeden zijn een geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend, Alwetend.


De zakat brengt armen en rijken bij elkaar, bevorderd de sociale cohesie en voorkomt dat het vermogen onder de rijken blijft circuleren. Het is daarom een belangrijk onderdeel van onze godsdienst: Allah swta zegt:


En zij werden uitsluitend opgedragen om niets anders dan Allah te aanbidden, terwijl zij hun godsdienst alleen aan Hem toewijden, als monotheïsten. En hun werden opgedragen het gebed te onderhouden en de Zakaat af te dragen. En dat is de rechte godsdienst.


Er zijn mensen die wel bidden en aan de ramadan maar geen zakat geven. Zij dwalen en moeten zo snel mogelijk terugkeren naar de weg van Allah. Zij dienen ook nog hun eerdere gemiste zakat te betalen. Bedenk dat alles wat je hebt gekregen van Allah komt, en dat wat je achterlaat na je dood is niet meer van jou is. Allah swta zegt:


O jullie die geloven, laat jullie bezittingen en jullie kinderen jullie niet afleiden van het gedenken van Allah. En wie dat wel doet, zij behoren dan tot de verliezers. En geef uit van datgene waarmee Wij jullie hebben voorzien, voordat de dood tot één van jullie komt en hij dan zegt: “Mijn Heer, had U mij maar tot een nabij tijdstip uitstel verleend, dan zou ik liefdadigheid geven en tot de rechtschapenen behoren.”


Aangezien onze liefde voor bezittingen het moeilijk maakt de zakaat af te dragen zullen de gelovigen merken dat het een enorme blijdschap en verlichting teweegbrengt. Wat is er mooier dan goede dingen te doen met het geld waarvoor je hard gewerkt hebt. Zo zorgen we ervoor dat we niet opgeslokt worden door onze bezittingen en dat we tijdens de zoektocht naar de mensen die onze zakaat verdienen ons bewust worden hoe fortuinlijk we eigenlijk zijn. Moge Allah swta ons zegenen met welvaart zodat we zoveel mogelijk zakaat mogen afdragen.