Vandaag spreekt de imam over het belang barmhartig te zijn voor onze broeders en zusters. Allah swta heeft alle profeten opdracht gegeven barmhartig te zijn voor de mensen om hen heen, aangezien dit het verspreiden van de boodschap een stuk makkelijker maakte. Op hun beurt droegen de profeten hun volgelingen op hetzelfde te doen. Allah swta zegt:

En Wij hebben de profeten tot voorgangers gemaakt die op Ons bevel de goede richting wezen en Wij hebben aan hen geopenbaard goede daden te doen, het gebed te verrichten en de zakaat te geven. En hiermee dienden zij Ons.

Als moslims zijn we één gemeenschap en er wordt ons opgedragen elkaar bij te staan. Op materieel gebied betekent dit dat we onze broeders bijstaan als ze tekortkomen. We stellen bijvoorbeeld de moskee beschikbaar aan reizigers uit het buitenland die geld inzamelen zodat ze op hotelkosten kunnen besparen of we proberen mensen met schulden van deze last te bevrijden. Allah swta zegt:  

Laat het goede dat jullie als bijdragen geven zijn voor de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen en voor hem die onderweg is. Het goede dat jullie doen daarover is Allah wetend.

We moeten proberen onze neiging er iets terug voor te verwachten onderdrukken en ons steeds bedenken dat we dit doen om onze heer te dienen en dat we op een andere manier beloond zullen worden. Wij geloven voor 100% dat de beloftes die Allah swta in de Koran doet wezenlijk zijn, bijvoorbeeld als hij zegt:

Hij die geeft en godvrezend is en in het allermooiste gelooft, voor hem maken wij het makkelijk. Maar hij die gierig en zelfgenoegzaam is en die het allermooiste loochent, voor hem maken wij het moeilijk.

Allah swta verwacht meer van ons dan individuele acties zoals bijvoorbeeld het vasten en het bidden. We dienen verantwoording te nemen voor de staat van de hele gemeenschap. Als we een broeder de verkeerde kant op zien gaan, proberen we hem te corrigeren en bij te sturen. De profeet Mohammed saws zei: Iedereen die een gelovige in deze wereld helpt, Allah swta zal hem helpen op de dag des oordeels. Wie de fouten van broeder verbergt, Allah swta zal zijn fouten in deze wereld en het hiernamaals verbergen. Allah swta helpt zijn dienaar zolang hij zijn broeder helpt.

We zijn echter geen sekte waarbij we koste wat kost mensen van onze gemeenschap de hand boven het hoofd houden. Onze loyaliteit ligt allereerst bij de normen en waarden van de Islam. Als we geloofsgenoten onrecht zien plegen dienen we hen ervan af te houden. De sahaba vroegen de profeet Mohammed saws: Op het moment dat broeders van ons worden onderdrukt dienen we voor ze op te komen, maar hoe helpen we degene die hen onderdrukt? De boodschapper saws antwoorde: Door te verhinderen dat hij onrecht kan plegen, want dat is de beste manier om hem bij te staan.    

Broederschap gaat verder dan alleen Moslims. De sahaba begonnen de grote veroveringen en stelden hun leven in waagschaal, niet voor geld, macht of eer, maar om de mensheid te bevrijden van onwetendheid. Hun goede voorbeeld zorgde ervoor dat grote hoeveelheden mensen in de veroverde gebieden zich bekeerden. De boodschapper Mohammed saws zei: Degene die het paradijs wil binnengaan, laat hem sterven met geloof in Allah en de laatste dag, en laat hem de mensen om hem heen behandelen zoals hij zelf behandelt wenst te worden.

Moge Allah swta ons in staat stellen onze broeders en zusters op de juiste manier te corrigeren en een goed voorbeeld te zijn voor de broeders en zusters om ons heen die nog geen moslim zijn.