De boodschapper Mohammed saws kwam met een zwaarwegende boodschap, maar toch maakte het het leven van de gelovige lichter. Als gelovigen zijn we in staat dingen veel beter in perspectief te plaatsen, en het uiteindelijke doel is duidelijk. We realiseren ons dat we van elkaar afhankelijk zijn en dat ons succes nauw verbonden is met het succes van onze broeders en zusters. We zijn trots op hetgene wat onze voorgangers hebben bereikt en zijn hen dankbaar voor het werk dat ze verzet hebben en het beschermen van ons geloof. Allah swta zegt:

En degenen die na hen kwamen zeiden: “Onze Heer! Vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorgegaan in het geloof, en breng in onze harten geen haat tegen de gelovigen. Onze Heer! U bent inderdaad vol vriendelijkheid, de Genadevolle.”

Wat een geluk dat Allah swta ons begenadigd heeft. Al onze problemen en onderlinge fricties zijn altijd futiel als we het grote plaatje in gedachten houden. Wat kan iemand ons maken? We gunnen onze broeders en zuster het beste en proberen altijd blij voor hen te zijn. Dit is voor ons makkelijk, omdat we ons constant bewust zijn hoe erg we gezegend zijn door onze heer en wat onze uiteindelijke eindbestemming is. Allah swta zegt:

En Wij zullen uit hun harten gevoelens van haat en pijn verwijderen; rivieren stromen onder het Paradijs. En zij zullen zeggen: “Alle lof en dank is aan Allah, nooit hadden wij deze bestemming kunnen bereiken, ware het niet dat Allah ons geleid heeft! Waarlijk, de Boodschappers van Onze Heer zijn met de Waarheid gekomen.” En er zal tot hen geroepen worden: “Dit is het Paradijs, dat jullie hebben geërfd wegens wat jullie plachten te doen.”

Het beste voorbeeld van perfecte broederschap zijn natuurlijk de metgezellen van de profeet Mohammed saws. Er was onderlinge competitie, maar ze wedijverden in het goede. De metgezellen zaten eens met de boodschapper Mohammed saws toen hij saws zei: “Er zal nu een man van het paradijs binnenkomen” Een man van de ansaar kwam binnen, zijn baard nat van de wassing. De volgende dag herhaalde de boodschapper Mohammed saws deze woorden en weer kwam dezelfde man binnen. Toen de boodschapper Mohammed saws de derde dag hetzelfde zei en weer dezelfde man binnenkwam besloot één van de metgezellen, Abdullah ibn Amr, uit te zoeken waarom de boodschapper Mohammed saws juist deze man eruit had gepikt. Wat was er zo bijzonder aan deze man, was hij beter dan hen? Abdullah besloot hem aan te spreken en zei dat hij drie dagen lang niet meer thuis mocht komen in verband met een ruzie. Hij vroeg de man of hij bij hem mocht verblijven. De man stemde toe. Abdullah wilde goed kijken wat er nou zo bijzonder aan deze man was, maar in die drie nachten zag hij hem nooit opstaan voor het nachtgebed, hij sliep gewoon door vanaf dat hij ging slapen tot aan het ochtendgebed. Nooit hoorde hij de man iets slechts zeggen, maar om nou te zeggen dat hij speciaal was, hij deed niks uitzonderlijks! Na drie dagen biechtte Abdullah op dat hij helemaal geen ruzie thuis had, maar dat hij de boodschapper had horen zeggen dat deze man van de mensen van het paradijs was en dat hij wilde uitvinden wat hem nou zo speciaal maakte. ‘Nu ik je echter heb meegemaakt kan ik helemaal niks ontwaren wat je bijzonder zou moeten maken’ zei Abdullah. ‘Waarom sprak de profeet Mohammed saws die lovende woorden over jou?’ De man antwoordde: ‘Je hebt me gezien, het is wat het is. Het enige waar ik echt mijn best voor doe is dat ik nooit oneerlijk zal zijn tegen mijn broeders en zusters en dat ik niemand benijd voor wat Allah swta ze gegeven heeft.’ Abdullah besefte dat dit was wat de boodschapper bedoeld had en zei: ‘Dit is wat jij hebt bereikt en waar wij nog aan moeten werken.’

Abdullah was in zijn brandende verlangen het goede te doen en de boodschapper te plezieren misschien wel een beetje jaloers geweest. Waarom werd juist deze man door de boodschapper Mohammed saws genoemd? Wat was er nou zo bijzonder aan hem? Een wijze les voor Abdullah en ons, wees blij met wat je hebt en met wat Allah swta onze broeders en zusters gegeven heeft. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.