Allah swta beloofde de edele Koran te beschermen, zodat hij nooit gewijzigd zou worden. Ook zorgde Allah swta ervoor dat de Koran makkelijk te reciteren en te onthouden was voor de Islamitische gemeenschap. Dit is niet voor niks, want het heilige schrift vormt het fundament waarop ons geloof gebaseerd is. Velen onder ons kennen de Koran uit hun hoofd en bewijzen daarmee henzelf, maar ook de rest van ons een grote dienst. Zij volgen daarmee in de voetstappen van de Boodschapper Mohammed saws die als eerste de Koran uit zijn hoofd leerde en hem hierna aan zijn metgezellen onderwees. Ieder jaar werd hij door de trouwe engel Gabriel, as, overhoort om er zeker van te zijn dat de memorisatie van de Koran helemaal perfect is. Hierdoor is de Koran perfect gepreserveerd aan ons overgeleverd en is het belangrijkste hulpmiddel om de kwelling van de hel te vermijden. De profeet Mohammed saws zei: Op de dag des oordeels zal de Koran over degenen die hem reciteerden zeggen: Oh mijn heer, versier hem. En hij zal een edele kroon krijgen. Dan zal hij zeggen: Oh mijn heer, geef hem meer. En de reciteur zal een edel gewaad aangemeten krijgen. Dan zal de Koran zeggen: Oh mijn heer, wees tevreden met hem. En Allah swta zal tevreden met hem zijn en zal zeggen: Reciteer en stijg op in de hemel, met ieder vers dat je kent zal je een hogere status verkrijgen.

Het memoriseren van de Koran is de eerste stap naar kennis en waardigheid en wordt al op jonge leeftijd gezet. De geleerden leerden de verzen uit hun hoofd en gingen vanaf hun puberteit op zoek naar de diepere betekenis achter de verzen. Imam Al-Nawawi rapporteerde dat het uit het hoofd leren van de Koran de eerste en belangrijkste wetenschap is, de absolute basis. Memoriseren is echter niet genoeg, men moet het boek natuurlijk internaliseren, oftewel, men moet er ook naar leven. Het volgen van het voorbeeld van de Boodschapper Mohammed saws betekend: Memoriseer de Koran, begrijp de betekenis ervan en handel er naar. De Goddelijke richtlijnen veranderen niet en dienen constant toegepast te worden op een veranderende omgeving. We dienen ons constant te realiseren dat de meeste zegeningen te behalen zijn als we ons vastklampen aan deze tijdloze kennis en ons niet laten influisteren dat het wel eens achterhaald zou kunnen zijn, Allah swta zegt:

En als de mensen van de stad geloofd hadden en vroom waren, dan zouden Wij zeker voor hen de zegeningen van de hemel en de aarde openen, maar zij negeerden de geopenbaarde wijsheid. Dus grepen Wij hen voor datgene wat zij plachten te verrichten.

Kennis van de Koran verlicht de geest en geeft houvast. Het is als een gids die ons zekerheid verschaft en er voor zorgt dat we onrust kunnen vermijden. Allah swta zegt:

En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede daden doen beloofd, dat Hij hen zeker de erfgenamen van de heerschappij op aarde zal maken, zoals Hij het aan degenen vόόr hen had gegeven, en Hij zal hen het gezag geven om zijn godsdienst uit te voeren, dat wat Hij voor hen gekozen heeft. En Hij zal hun vrees door veiligheid vervangen.

De metgezellen memoriseerden het edele boek om dichter bij Allah swta te komen, het paradijs te bereiken, hun ziel onder controle te houden, hun welbespraaktheid te verbeteren en zich te wapenen met zijn verzen tegen de Jinns, demonen en de slechten onder de mensheid. Het behalen van deze zegeningen vergemakkelijkt Allah swta voor ons door de memorisatie te vergemakkelijken, Hij zegt: En voorwaar, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die het onthoudt?

Dit wonder is onder ons en zal door Allah swta gepreserveerd worden. We zijn nooit te oud om het uit ons hoofd te leren, dus begin daar vandaag mee! Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.