De Imam zal de komende weken spreken over het leven van onze geliefde profeet, de beste van alle creaties, Muhammed saws. We weten hoe belangrijk de hadiths zijn, de vertellingen over het leven van de profeet muhammed saws. Het voorbeeld van de profeet saws geeft ons houvast, hij was een mens zoals ons en we streven ernaar zijn nobele karakter te evenaren. De hadith leiden tot een beter begrip van de Koran, aangezien vele verzen begrijpelijk worden als we de context waarin ze geopenbaard zijn weten. Om deze vertellingen echter optimaal te kunnen begrijpen is weer inzicht nodig in de tijd waarin de profeet Muhammed saws leefde en de omgeving waarin zijn leven zich afspeelde. Het beschrijven van zijn leven vanaf zijn geboorte in 570 na Christus tot zijn dood in 632 na Christus wordt seerah genoemd. Het is een plicht voor iedere Moslim die zegt serieus kennis te willen vergaren, inzicht te hebben in het leven van de profeet Mohammed saws.

 

Door de harde omstandigheden op het Arabisch schiereiland leefde de Arabieren een simpel leven. Ze leefde ver weg van de beschaafde wereld die ze later zouden veroveren, het Romeinse rijk en het Perzische rijk. Het gebrek aan luxe en de focus op overleven zorgde dat de Arabieren veel belang hechtte aan eerlijkheid, het nakomen van beloftes, geduld, edel karakter, gulheid en gastvrijheid. De Islam zou deze eigenschappen versterken en niet voor niks koos Allah swta de Arabieren als verspreiders van de boodschap.

 

Mekka was een belangrijk handelscentrum waar de karavanen die handel dreven tussen Afrika en het Romeinse rijk stopte. Het was ook een bedevaartsoord, aangezien Abraham en Ismail de Kabah gebouwd hadden en de religie van Allah swta onder de Arabieren verspreid hadden. In de loop van de tijd was het geloof echter vervuild geraakt en in de tijd dat de profeet Muhammed geboren werd was het hebben van andere goden heel normaal. In de Kabah bevonden zich al 360 idolen en bijna iedereen had wel een afgodsbeeld in huis. Toen de profeet Muhammad saws werd geboren was zijn vader al overleden. Zijn moeder stierf toen hij 6 was en vanaf toen was hij officieel wees. Hij werd opgevoed door zijn opa, Abdul Mutaly, die hem zeer bijzonder vond. Ook onder zijn vriendjes stond hij bekend als iemand die zeer eerlijk en oprecht was. De mensen om hem heen beschouwde hem als de maan die hun gemeenschap verlichtte.

 

Op zeer jonge leeftijd mocht hij met zijn oom Abu Talib mee op karavaan reizen naar Syrie. Ook werd hij, zoals alle profeten voor hem geweest waren, herder. Zijn eerste vrouw Khalidjah radiallahu anhe, was een rijke weduwe die verschillende mannen haar belangen liet behartigen door handel voor haar te drijven. De profeet saws was een van hen en de enorme eerlijkheid en nobele karakteristieken van Muahammed saws deden haar besluiten hem ten huwelijk te vragen. Zolang zij leefde was zij de enige vrouw van Mohammed saws en Aisha raa verteld dat zij jaloezie voelde voor haar omdat de Profeet Mohammed saws altijd zo liefdevol over haar sprak. Haar status wordt nog eens benadrukt door het feit dat zij de eerste was die de boodschap accepteerde. Muhammed saws had slechts kinderen met Khalidja raa.

Tot zo ver het eerste deel van deze serie, moge Allah swta onze liefde voor de profeet Muhammed saws en zijn metgezellen hierdoor vergroten.