In de tijd dat Omar rah de khalief van het islamitische rijk was, in het 17e jaar na de hijra, werd het duidelijk dat er grote behoefte was aan een betrouwbare jaartelling. Omar rah riep de metgezellen bijeen en vroeg hun hulp bij het introduceren van een kalender. Sommigen adviseerden het introduceren van de Romeinse of Perzische kalender, maar de meerderheid opteerde voor het nemen van een belangrijke gebeurtenis in de eigen geschiedenis als het begin van de jaartelling. Badr, het jaar van de dood van de profeet Mohammed saws en het begin van de openbaringen werden gesuggereerd, toen Ali ibn Abi Talib het jaar van de hijra voorstelde. Hij zei: Dit was het jaar dat onze situatie veranderde van onderdrukking naar eerzaamheid. De gehele vergadering ging unaniem akkoord. De maand Muharram werd gekozen omdat het volgt op de maand van hajj, sowieso een nieuwe start en omdat in die maand de toezegging van de ansaar werd gedaan aan de boodschapper Mohammed saws hem te beschermen.

De hijra markeert dus een omslag. De repressie van de Moslims had zulke groteske vormen aangenomen dat een deel van de gemeenschap naar Abassinie was gevlucht en de rest in constante angst leefden gedood te worden. Zo werd er ook een moordaanslag op de boodschapper Mohammed saws beraamd, Allah swta zegt:

En weet toen de ongelovigen tegen jou samenspanden om jou gevangen te nemen of om jou te vermoorden of om jou te verdrijven; zij spanden samen en Allah maakte plannen en Allah is de Beste van de Plannenmakers.

Dit deed de boodschapper saws besluiten te emigreren naar Yatrib, waar de twee Arabische stammen hun steun hadden uitgesproken voor de Moslims. Allah swta had de zwijgende mensen in Mekka die niet opkwamen voor de moslims al verwijtend toegesproken en laten weten dat Hij de hulproep van de gelovigen had gehoord, hij zegt:

En wat is er mis met jullie dat jullie niet voor de zaak van Allah vechten en voor de zwakke, slecht behandelde en onderdrukten onder de mannen, vrouwen en kinderen die roepen: “Onze Heer! Red ons van deze stad wiens bewoners onderdrukkers zijn; en breng ons van Uw Zijde een beschermer en breng ons van Uw Zijde een helper!”

De emigratie werd goed voorbereid, en hoewel Allah swta de boodschapper ook in één keer naar Yatrib had kunnen overbrengen, bijvoorbeeld met al-Buraq, liggen juist in deze wonderlijke reis en de rol van de mensen die erbij betrokken waren vele wijze lessen besloten. Zo was er de heldhaftigheid van Ali rah die met gevaar voor eigen leven in het bed van de profeet saws lag om de moordenaars om de tuin te leiden, of Omar rah die niet in het geheim vertrok zoals de rest, maar luidkeels de Mekkanen uitdaagde hem tegen te houden. Daarnaast de mensen die de praktische zaken voor rekening namen zoals Asmaa bint Abi Bakr die het voedsel klaarlegde in de grot en de herder die met zijn kudde de sporen van Abu Bakr en de boodschapper Mohammed saws uitwiste. Daarnaast hebben we de wonderen, zoals het feit dat de achtervolgers de grot waar de boodschapper saws en Abu bakr verstopt zaten inkwamen en hen toch niet zagen. Allah swta zegt:

Als jullie de Profeet niet helpen: Allah heeft hem beslist geholpen toen de ongelovigen hem wegjoegen en hij de tweede van twee was toen zij in de grot waren en hij tegen zijn metgezel zei: “Wees niet bang, zeker, Allah is met ons.

Daarnaast zijn er de wonderen, zoals met Sarqah bin malik die hen op het spoor kwam, maar niet dichterbij kwam omdat zijn paard telkens weigerde. Toen hij zich realiseerde dat het zinloos was riep hij de boodschapper saws en deze deed de ongelofelijke voorspelling die 10 jaar later in vervulling zou gaan, namelijk dat hij de sierraden van de Perzische shah zou dragen.

Na aankomst in Medina zou de boodschapper Mohammed saws laten zien dat het volgen van de wetten van Allah swta resulteert in vrede, veiligheid en saamhorigheid. Hij zou de meest oorlogszuchtige en onderontwikkelde bevolking omsmeden tot de meest edele en solidaire gemeenschap die de wereld ooit gezien had. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.