Vorige week vertelde de imam hoe wonderen mensen deden overtuigen van de boodschap waarmee de profeet Mohammed saws kwam. Een andere belangrijke reden was zijn perfecte gedrag. Als geen ander had de boodschapper Mohammed saws controle over zijn ziel en was hierdoor in staat altijd geduld, fatsoen en rechtvaardigheid uit te stralen. Allah swta zegt:

Voorzeker, degene die de ziel reinigt, zal welslagen. En voorzeker, degene die haar bederft, zal verliezen.

Ondanks dat er mensen waren die hem voor van alles uitmaakten, hem bedreigden, hem voor gek verklaarden en hem onrecht aandeden de boodschapper Mohammed saws verlaagde zich nooit. Allah swta stelt hem dan ook gerust en zegt:

En waarlijk, jij beschikt over een hoogstaand karakter. Jullie zullen zien en zij zullen zien.

Wie van jullie door gekte getroffen is.

Bij het aanschouwen van de blaaskaken die de boodschapper Mohammed op de korrel nemen en de edele response van onze boodschapper Mohammed beginnen steeds meer mensen in hun hart de kant van de Moslims te kiezen. Hoe effectief is goed gedrag! Niet voor niks zegt de boodschapper Mohammed saws: Ik ben gezonden om het karakter te perfectioneren. Oftewel, het vertonen van goed gedrag is het volgen van het rechte pad dat Allah swta voor ons uitstippelt.

De profeet Mohammed saws raadt ons aan goede woorden te gebruiken en anders is het beter niks te zeggen. Ga ruzies uit de weg en bedenk voor de ander zeventig redenen waarom het voor hem logisch is dat hij je, waarschijnlijk onbewust, tekort heeft gedaan. Realiseer je dat hoe beter je gedrag is, hoe dichter je bij de profeet Mohammed saws zal zijn op de dag des oordeels. Dat zou je kwaadheid toch als sneeuw voor de zon moeten laten verdwijnen, want hoe vaak hebben de sahaba de profeet Mohammed saws zijn zelfbeheersing zien verliezen?

De sahaba verlangden als geen ander dicht bij de profeet Mohammed saws zijn op de dag des oordeels en vroegen hoe ze dat voor elkaar konden krijgen. De boodschapper Mohammed saws antwoordde: Vrees God en vertoon goed gedrag en zorg ervoor dat je je tong en je geslachtdeel onder controle houdt.

Om ons karkater te perfectioneren en onze ziel in het gareel te houden is inzet nodig, maar ook goede zelfkennis en de wil het hoogste te bereiken. Een edel persoon zal veel lof oogsten bij zijn medemensen, maar laat dit niet naar je hoofd stijgen, want Allah swta houdt niet van de hoogmoedige. De profeet Mohammed saws zei: Niets weegt zwaarder in de weegschaal op de dag des oordeels dan een goed karakter. Waarlijk, God haat de vulgaire en obscene persoon.

Moge Allah swta ons geduld, fatsoen, moed en rechtvaardigheid schenken, opdat wij dicht bij de profeet Mohammed saws mogen zijn op de dag des oordeels.