Salam mualaikum wa ragmatulahi wa barakatoe,

Alle lof en dank komt alleen Allah swta toe, en zegeningen op de profeet Mohammed saws zijn familie en zijn metgezellen.
Beste broeders en zusters, reikhalzend kijken we uit naar de aankomst van een voortreffelijke gast, namelijk de maand ramadan. Wijze personen hebben Allah swta al maanden gesmeekt deze maand weer mee te mogen maken. De maand Ramadan is als een leerschool, een periode waarin je aan de slag gaat om jezelf naar een hoger niveau te kunnen brengen. Maar het is ook een maand van genezing en zuivering, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is een maand met vele gunsten en voordelen. Daarnaast is de maand Ramadan een periode waarbij de koran, het woord van Allah swt, centraal staat. Allah swta zegt hierin:

“Oh jullie, die geloven! Het vasten is jullie verplicht, zoals het verplicht was voor hen voor jullie, hopelijk zullen jullie Allah vrezen.”

Het vasten tijdens de maand ramadan is 1 van de 5 pilaren van ons geloof. Het is een maand van geduld, waarin barmhartigheid en goede daden centraal staan. Daarnaast bevind zich in deze maand een nacht die telt als 1000 maanden, namelijk laylatilqadr. De beloningen in deze maand worden verdubbeld, dus vraag Allah swta om hulp veel goede daden te mogen doen en sta open voor goede daden die jegens jou worden gedaan. Alles dient erop gericht te zijn dat we maximaal kunnen profiteren van deze maand. Allah swta bestempeld het vasten namelijk als tweede belangrijkste pilaar, na de salaat. Hij zegt in surah baqarat, vers 185:

Tijdens de maand Ramadan werd de Koran neergezonden als Leiding voor de mensen en met duidelijke bewijzen en leiding voor de mensen zodat zei onderscheid tussen het goede en het slechte kunnen maken. Wie van jullie dan de maand meemaakt, laat hem dan vasten. En wie ziek of op reis is, zal hetzelfde aantal dagen later in moeten halen. Allah wil het gemakkelijke voor jullie maken en Hij wil niet het moeilijke voor jullie. Het is slechts zodat jullie het aantal dagen zullen voltooien en zodat jullie Allah Zijn Grootheid prijzen, omdat Hij jullie geleid heeft en zodat jullie dankbaar zijn.

Uit dit vers blijkt ook dat de reizende en zieke vrijgesteld is van vasten, maar Allah swta drukt hem op het hart de dagen later in te halen, voor zijn eigen bestwil. Naast het vasten overdag raadt Allah swta ons aan de gemeenschappelijke taraweg gebeden te doen gedurende de nacht. Ook deze gebeden zijn een enorme zegening en de uitdaging om ze allemaal volledig bij te kunnen wonen levert wist zonden uit en laat ons spiritueel groeien.
Het is echter niet slim te wachten tot de eerste dag van ramadan met vasten. Een gedegen voorbereiding is belangrijk. Usama ibn Zayd raah zei:

O Boodschapper van Allah, ik zie u in geen andere maand vasten zoals u vast tijdens Shabaan?” De Boodschapper van Allah saws zei: “Het is een door de mensen genegeerde maand tussen Rajab en Ramadan, maar het is een maand waarin de daden van de mensen tot de Heer der Werelden opstijgen en ik wil graag dat mijn daden opstijgen terwijl ik vastende ben.”

Niet voor niks legt de boodschapper Mohammed saws de nadruk op deze maand. Pak alvast een paar dagen mee, want de profeet Mohammed saws zei:

Wie uit liefde voor Allah één dag vast, zal over een afstand van 70 jaar van het vuur van de hel verwijderd worden.”

Beste broeders en zusters, laten we onze heer smeken dat we de ramadan mogen bereiken. Dat we goed voorbereid aan de start verschijnen en dat we maximaal van deze gezegende maand mogen profiteren.

Assalam mualaikum wa ragmatulahi wa barakatoe