De imam spreekt vandaag over het Jumu’ah of vrijdag gebed. Allah swta zegt in surah al jumu’ah:

O jullie die geloven, als er op de vrijdag wordt opgeroepen tot het gebed, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie (het maar) wisten.

De vrijdag is een speciale dag. Het was op deze dag dat Allah swta klaar was met het scheppen, de dag dat hij Adam as schiep en in het paradijs plaatste. Er is een uur tijdens deze dag dat Allah swta alle smeekbeden die de gelovige doet zal verhoren, hoewel we niet zeker weten welk uur dit is. Jazeker beste broeders en zusters, dit is een gezegende dag die Allah swta voor ons terug laat komen.

Hoe kunnen we optimaal profiteren van deze dag? Allereerst is het belangrijk dat we wereldse zaken zoals handel en vermaak tot na het gebed op afstand houden. Allah swta zegt:

En wanneer het gebed is volbracht, verspreid jullie dan op de aarde, en zoek de Gunst van Allah. En gedenk Allah veelvuldig, opdat jullie succesvol zullen zijn.

Allereerst dienen we ons zo goed mogelijk te reinigen. Dit betekend onder andere het verrischten van de grote wassing, het knippen van de nagels, het scheren van de oksels en schaamstreek en het poetsen van de tanden. We dienen ons netjes te kleden, het liefst met een gewaad die speciaal voor deze dag is. Daarnaast wordt aangeraden parfum te gebruiken. Probeer voor de vrijdagpreek soerah al Kahf te lezen. Als dat lukt zal er een licht tussen jouw en Mekka zitten tot de volgende vrijdag.

Kom vroeg, hoe vroeger je in de moskee bent, hoe groter de beloning. Als je binnen komt ga je zo veel mogelijk vooraan zitten en zorgt dat er geen lege plekken ontstaan. Tijdens de vrijdagpreek is het verboden te praten. Dit betekend dat als je te laat binnen komt, je alleen in je hart de gemeenschap begroet. Ook het gebruik van telefoons en andere afleiding is verboden. Concentreer je op de imam en wat hij zegt.

Het is belangrijk je te realiseren dat de imam de beste persoon is als het gaat om vragen over het geloof of als we problemen hebben. Wees voorzichtig met het zelf zoeken naar informatie op internet. Kom naar de moskee, hier zijn de engelen en onze imam heeft altijd het beste met je voor. Laten we dankbaar zijn voor onze imam en moge Allah swta hem in al zijn barmhartigheid het hoogste paradijs schenken. Amien.