Allah swta zegt: O, jullie die geloven! Wanneer jullie tot het vrijdaggebed worden geroepen, haast jullie dan naar de overdenking van Allah en laat je financiële zaken achter. Dat is beter voor jullie, als jullie het wisten!

Vrijdag is een zeer bijzondere dag in de Islam. Het is de meest gezegende dag van de week en Allah swta draagt ons op, op deze dag het vrijdaggebed bij te wonen. De vrijdagpreek die iedere week door de imam wordt voorgedragen is belangrijk. We vergroten onze kennis of frissen deze op. Allah swta wil dat we Hem en zijn opdrachten en wetten goed overdenken. Hierdoor wordt ons hart zachter en worden we gelukkiger omdat we ons meer bewust zijn wat het doel van het leven is. Als de gelovige de moskee verlaat is zijn tred lichter en zijn zorgen minder, we zijn weer beter toegerust te functioneren in deze tijdelijke verblijfplaats. Allah swta zegt:

Als het vrijdagsgebed voltooid is, verspreid jullie dan over het land en zoek de overvloed van Allah, en gedenk Allah veelvuldig, hopelijk zullen jullie welslagen.

Het in perspectief plaatsen hoe triviaal de meeste zaken in het leven zijn is een belangrijk doel van de vrijdagpreek. Allah swta zegt:

En als zij handel of amusement zien, gaan zij daarheen en laten jou alleen terwijl je de preek geeft. Zeg: “Dat wat Allah heeft is beter dan het vermaak of de handel! En Allah is de beste der Voorzieners.”

Dit vers werd geopenbaard toen een karavaan de stad binnenkwam tijdens de vrijdagpreek en de mensen naar buiten snelden om te kijken wat ze meebrachten en hoe hun zakenpartners het er vanaf gebracht hadden. Dezelfde prikkels zijn ook nu nog aanwezig. Een telefoontje van een klant waar je op zit te wachten, de uitslag van een voetbalwedstrijd, van alles kan ons tijdens de vrijdagpreek afleiden, maar we zouden onszelf tekort doen. De boodschapper Mohammed saws zei: Degenen die op de perfecte manier hun wassing verrichten, naar het vrijdaggebed komen en stil zijn, hun zonden worden vergeven tot aan de volgende vrijdag en de drie dagen daarna, maar degenen die met steentjes gaan spelen tijdens de preek hebben zich laten afleiden.

Tijdens de vrijdagpreek probeert de imam de islamitische kennis die zo’n 1500 jaar geleden geopenbaard is in de woestijn van Arabie, relevant te maken voor onze tijd en geografische locatie. De moderne Europese context verschilt natuurlijk enorm, maar de waarheden die de boodschapper saws geopenbaard heeft gekregen zijn moeiteloos toepasbaar voor de mensen die kennis bezitten. Dit laat al zien hoe krachtig en tijdloos deze boodschap was. Het kon slechts van één iemand komen, namelijk de schepper van de hemelen en de aarde, Allah swta. De imams treden in de voetsporen van de profeten door de bevolking te doordringen van religieuze kennis en hen gerust te stellen en aan te moedigen. Dit is een belangrijke taak en het is dan ook zaak altijd aandachtig te luisteren. Hierbij mogen de gelovigen tijdens de preek niet praten, ook niet over het onderwerp of om verduidelijking te vragen. Zelfs het geven van de salaam als iemand binnenkomt of het regeren op iemand die niest is verboden en men loopt het risico dat de vrijdagpreek dan ongeldig is. Nee, dit is geen verplicht half uurtje waar je even binnenloopt om het af te kunnen strepen. Het is de plek en dag waar de engelen zich bevinden en waar veel beloning en rust te vinden is. De vrijdagpreek is er niet om meningen te verkondigen of verdeeldheid te zaaien, in tegendeel. Van de preekstoel moeten mooie woorden komen die rechtstreeks het hart ingaan, voeding voor de ziel. Bereid je daarom goed voor door je grote wassing, je kleding, je parfum, je extra gebeden, het lezen van surah al-kahf enzovoort! Zo zal je in staat zijn optimaal te profiteren van de belangrijkste dag van de week. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.