Vandaag spreekt de imam over de dood en wat erna komt. Het is moeilijk om in deze wereld je focus te houden. Je dagelijkse beslommeringen, je wensen, je behoeftes, je problemen en de flikkering van alle glinsters en glitters leiden je af van wat werkelijk belangrijk is, namelijk het hiernamaals. Allah swta zegt:   

Weet dat het leven van deze wereld slechts een spel is, een vermaak, praal en opschepperij en rivaliteit met betrekking tot weelde en kinderen. De plantengroei na een regenbui wekt bij de boeren blijdschap en trots opwekt, maar daarna drogen het op en zie je alles geel worden; dan wordt het stro. En in het Hiernamaals is er een harde bestraffing en vergiffenis van Allah en welbehagen terwijl het wereldse leven slechts een tijdelijke verleiding is.

Aan het eind van deze tijdelijke verleiding wacht on het graf, en we zullen ons al moeten voorbereiden op het verblijf daarin, want het graf kan als een tuin zijn, of als een kuil vol vuur. De boodschapper saws vertelde dat als een overledene naar zijn graf wordt gedragen en hij behoort tot de goede mensen, hij zal zeggen: breng me, breng me! Maar als hij tot de onrechtdoeners behoorde zal hij zeggen: O jee, wat zijn jullie aan het doen. Waar brengen jullie mij heen? De profeet Mohammed saws verteld ons wat er gebeurd als we onze overledenen achterlaten in het graf, hij saws zei:  

Wanneer een dienaar in zijn graf is geplaats en hij hoort de voetstappen van zijn metgezellen verdwijnen, komen twee engelen naar hem toe. Ze zetten hem recht op en zullen vragen: Wie is deze man? Ik getuig dat dat de boodschapper en dienaar van Allah is. Daarna zullen ze zeggen: Kijk naar je plaats in het vuur, Allah swta heeft je een plek in het paradijs in de plaats gegeven. Maar de hypocrieten en ongelovigen zullen ook gevraagd worden: Wat zeiden jullie over deze man? Ze zullen antwoorden: Ik weet het niet, ik praatte de mensen om mij heen na. Ze zullen antwoorden: Je wist het niet omdat je de rechte leiding weigerde. Hij zal een klap met een ijzeren hamer krijgen en zo hard schreeuwen dat alles, behalve de jinn en de mensen het horen.

Niet voor niks dat de metgezellen overmand werden door emotie als ze langs graven gingen. Uthman stond eens naast een graf en werd overmand door emotie. Hij huilde tot zijn baard nat werd. Er werd gevraagd: Je weet van de hel en het paradijs en huilt niet, maar wel hier bij het graf? Uthman antwoordde: De boodschapper Mohammed saws vertelde dat het graf de eerst fase van het hiernamaals is. Als je ontsnapt aan zijn bestraffing zal het daarna ook makkelijker voor je zijn, maar als daar niet aan ontsnapt, het zal alleen maar erger voor je worden. Niet voor niks sidder ik bij het aangezicht van het graf.

Beste broeders en zusters. Iedereen zal in het graf verdagen, geen van ons zal zijn lot kunnen ontspringen. Het is een plek van eenzaamheid, wanneer je neergelaten bent zullen je kinderen, je vrouw, je vrienden iedereen zal je verlaten. Je geld blijft achter en je hebt er niks meer aan. Slechts je goede daden kunnen je op deze plek helpen. Het graf is je eerste stap in het hiernamaals, dichtbij, een plek hier op aarde, we zien ze overal om ons heen en hun aanblik moet ons wakker schudden. We hebben weinig tijd, gebruik het goed. Waarschuw de mensen om je heen. We wensen niemand toe tot de verliezers te behoren. Moge Allah swta ons beschermen tegen de beproevingen van het graf.

Vanaf nu wordt isha meteen na de adhan gebeden in verband met de avondklok.