De ramadan nadert zijn einde. Tijdens deze laatste dagen zijn nog enorme beloningen te behalen. Het vasten, de nachtgebeden, de koranrecitatie, het afhouden van zonden, in deze maand leggen we onze daden onder een vergrootglas en hebben geprobeerd ons gedrag te perfectioneren. Echter, het einde nadert, en pas na de ramadan zullen we zien of we succesvol zijn geweest. Op het moment dat we de dag na eid ons niet meer laten zien in de moskee, we nooit meer vrijwillige vasten initiëren of terugkeren naar zonden, dan is onze ramadan niet geaccepteerd. Al-Hasan al-Basri zei; “Deze mensen zijn niet belangrijk voor Allah swta, dus ze keerde terug naar hun zondige levensstijl. Als ze veel voor Allah swta hadden betekend zou hij hen tegen deze zonden beschermd hebben.” Natuurlijk zullen we onszelf dit moeten verwijten. Allah swta zegt:

Allah versterkt degenen die geloven met de geloofsbelijdenis tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals. En Allah zal degenen die onrechtvaardig zijn laten dwalen, en Allah doet wat Hij wil. 14:27

Bij welke groep horen we? Bij degenen die hard bezig zijn deze maand, constant in aanbidding, de tranen vloeiend over hun wangen, maar als de gezegende maand voorbij is worden ze onachtzaam. Hun aanbidding voelt voor hen als een gevangenis, zwaar, ze kijken uit naar het einde. Ze denken dat het oppakken van hun oude leven hen weer rust geeft, terwijl juist het opgeven van deze edele gedragingen grote risico’s met zich meebrengt. Misschien dat het gedenken van hun Heer weer bij ze op komt als rampspoed hen treft, maar de goede eigenschappen zijn niet blijvend geweest.

De andere groep maakt zich zorgen dat de gezegende maand ten einde komt. Ze hebben de zoetheid van het niet zondigen geproefd en weten dat de sjeiatien weer losgelaten worden. Ze weten hoe zwak ze zijn en dat ze hun Schepper constant nodig hebben om niet terug te vallen. Als de ramadan voorbij is staan de tranen in hun ogen en ze hopen dat ze tijdens de ramadan genoeg gedaan hebben om de zonden die ze meetorsten vergeven te krijgen, zodat het hellevuur hen niet zal raken.

Niemand zal gevrijwaard zijn van vrees. Zelfs de profeet Mohammed saws maakte zich zorgen dat Allah swta hem zijn taqwa zou ontnemen. Toen de metgezellen de moeders van de gelovigen vroegen welke smeekbede de boodschapper Mohammed saws het meest deed, antwoorden ze: “De boodschapper Mohammed saws herhaalde de volgende smeekbede het meest: O veranderaar van de harten, houdt mijn hart stevig op de religie.” Toen ze vroegen waarom hij dit zo vaak herhaalde antwoordde de boodschapper saws: “de harten van de mensen bevindt zich tussen twee van de vingers van Allah swta en Hij bepaalt of ons harten stevig op het rechte pad blijven of dat hij ons laat dwalen.”

In dit leven zullen we moeten strijden tot het eind. De dwaas denkt dat hij na deze maand weer gereinigd is en er vanaf nu dus weer hard tegenaan kan. Nee, de imaan die je opgebouwd hebt is een groot goed, je hebt er hard voor gewerkt en je voelt dat de rust die het brengt de beste staat is die je kan bereiken. Verkwansel hem niet en stel jezelf het juiste doel. Allah swta zegt:

En aanbid jouw Heer totdat de zekere dood tot jullie komt. 15:99

Kortom, goed nieuws en moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.