In de naam van God, de meest barmhartige, de meest genadevolle.

 

De Gutba van deze week gaat over het zuiveren van het hart voor de ramadan. Aangezien er ongelofelijke zegeningen in de Ramadan te verkrijgen zijn, vroegen de Sahaba Allah swta de 5 maanden na Ramadan om hun Ramadan te accepteren en de 5 maanden voor Ramadan hun leven te sparen tot de volgende Ramadan. We zitten nu in de maand voor ramadan, Sha’baan. Het belang van deze maand wordt vaak door gelovigen onderschat. Het was de maand waarin de profeet Mohammed na Ramadan het meeste vastte. De profeet Mohammed saws zei hierover:

 

Dit is een maand tussen Rajab en Ramadan waar mensen onverschillig over zijn, terwijl het een maand is waarin goede daden opstijgen naar de heerser der werelden, en ik wil graag dat deze daden opstijgen wanneer ik aan het vasten ben.

 

Zijn wij klaar voor de Ramadan? Is ons hart er klaar voor, of denken we, nu nog even ontspannen en dan maak ik het tijdens de Ramadan goed? Als dat het geval is zullen we niet optimaal gebruik kunnen maken van deze gezegende maand. Een zuiver hart is hier essentieel voor.  Focus je vanaf nu dus op het zuiveren van je hart en de voorbereiding voor de Ramadan en laat je door niks afleiden.

 

Toen de profeet Muhammed saws werd gevraagd wie de besten onder de mensen waren antwoordde hij: Degene met een puur hart en een eerlijke tong. De mensen zeiden, we weten wat een eerlijke tong is, maar wat is een puur hart? Hij, saws, zei: Hij is vroom en puur zonder zonden, onrecht of jaloezie tegen wie dan ook.

 

Wat een rust zal het geven als je in staat bent je hart te zuiveren! In Surah 26 de dichters zegt Allah swta:

 

En maak mij niet te schande op de dag dat wij worden opgewekt. Op de dag dat bezit niet baat, noch zonen. Behalve wie tot God komt met een zuiver hart.”

 

Wanneer we Allah swta om vergiffenis vragen verwijdert dit arrogantie uit ons hart en het maakt ons nederig. Als we Allah swta vragen andere te leiden haalt dit kwaadaardigheid en haat uit ons hart zodat we van andere kunnen houden omwille van Allah swta en als we aan de dag des oordeels denken helpt het ons los te maken van deze wereld en maakt het ons makkelijker anderen te helpen.

 

Ook liefdadigheid is een belangrijk onderdeel, Allah swta zegt in surah at taubah, het berouw:

 

 Neem van hun bezittingen een aalmoes waarmee jij hen zult reinigen en louteren

 

Maar realiseer je ook dat goede daden door Allah swta gezien worden als liefdadigheid.

 

Zuivering van het hart wordt dus bereikt door oprechte smeekbeden, gebeden and liefdadigheid. We moeten ons constant herinneren dat we op de dag des oordeels beoordeelt zullen worden aan de hand van de zuiverheid van ons hart en de rechtschapenheid van onze daden. In zijn ongelofelijke barmhartigheid stuurt Allah swta ons de Ramadan om ons hart te zuiveren, maar als we met een zwart hart de Ramadan in gaan zullen we niet slagen. Je zou je hart kunnen zien als een kop waarin tijdens de Ramadan pure honing gegoten wordt. Als de kop smerig is zal de honing ook vervuild raken. Er is echter nog tijd. Haal de Koran van dat mooie plekje in de kamer en lees hem op het moment dat je de tv weer aan dreigt zetten! Zet alles op alles om je goed voor te bereiden op de Ramadan!