5-5-2023 Allah swta maakt het ons makkelijk

De ramadan is voorbij. Moge Allah swta ons vasten accepteren. Tijdens de ramadan zijn we vaak gecomplimenteerd door de mensen om ons heen en werden we geprezen dat we zo iets zwaars konden volhouden. Het antwoord was echter dat het vasten reuze meeviel en dat we deze maand juist als een makkelijke en gezegende maand beschouwden in plaats van zwaar en moeilijk. Allah swta maakt het de gelovige namelijk makkelijk, en standvastigheid en geduld leidt juist tot rust. Mu’adh bin jabal vroeg de profeet Mohammed saws om een daad die hem het paradijs zou laten bereiken en zou beschermen tegen het vuur. De boodschapper antwoordde: Jij hebt een zeer zwaarwichtige vraag gesteld, maar het is makkelijk voor degenen voor wie Allah swta het makkelijk maakt. Aanbidt Allah swta alleen, zonder partners aan hem toe te kennen, doe je gebeden, betaal je zakaat, vast tijdens de ramadan en maak de reis naar het heilige huis.

Het is moeilijk voor mensen die niet religieus zijn te bevatten waarom een gelovige het materiele ondergeschikt maakt aan het aanbidden van zijn Heer. Degenen die overtuigd zijn dat dit het enige leven is, moeten het nier doen. Iedere dag tikt hun tijd weg, terwijl er zoveel dingen te doen zijn. De gelovige weet echter dat dit leven slechts tijdelijk is en dat het echte leven het latere leven is. Onze primaire taak is onze band met de schepper te onderhouden om zo de gevaren van deze wereld te omzeilen en de beproevingen te weerstaan. Aanbidding is de manier om op het rechte en veilige pad te blijven en de rust te ervaren die Allah swta de standvastige schenkt. Allah swta zegt: 

En het menselijk leven draait om de aanbidding van God, zoals de Almachtige zei, en ik heb de djinn en de mensheid niet geschapen behalve om te aanbidden

Als we het nieuws kijken en de krant openslaan lezen we dat we onderdrukt worden, gehersenspoeld. Hoe kunnen we het onszelf, onze kinderen en onze vrouwen aandoen dat we onszelf wegcijferen, plezier ontnemen en ons leven verpesten. Als mensen echter met moslims in aanraking komen, blijkt de aanbidding en het geduld dat gelovige opbrengen helemaal niet als zwaar ervaren te worden. Sterker nog, degenen bij wie de aanbidding zich op een wat lager niveau bevinden geven aan liever hun religiositeit te zien verbeteren. Waar de gemiddelde Nederlander in eerste instantie het gevoel heeft dat hij de moslim moet redden van onwetendheid, blijkt het tegenovergestelde het geval te zijn. De moslim is uiterst succesvol bij het het hoofd bieden van de problemen die de moderne maatschappij in petto heeft, neem bijvoorbeeld de enorme schade die alcohol oplevert.

De moslim blijft echter nederig en realiseert zich dat dit zeker niet zijn eigen verdienste is. Hij is gezegend, door Allah swta uitverkoren en hij hoopt, net als onze geliefde profeet Mohammed saws, dat op de dag des oordeels ook alle mensen om hem heen het paradijs mogen bereiken. Maar hoe moeilijk is dat als deze mensen zich niet eens bewust zijn dat een grote en doortrapte vijand hen constant dwars probeert te zitten en iedereen het liefst met hem de hel in sleept. Allah swta zegt:   

“Ga op deze Dag weg, O jullie misdadigers!” Heb Ik jullie, O kinderen van Adam, niet bevolen om de Sheitan niet te dienen? Waarlijk, hij is een duidelijke vijand voor jullie. En aanbidt Mij. Dat is het rechte Pad. En voorwaar, hij heeft een groot gedeelte van jullie misleidt. Begrepen jullie het dan niet? Dit is de Hel waarvoor jullie gewaarschuwd zijn.

We kunnen het onszelf zo makkelijk en moeilijk maken als we zelf willen. Als we oprecht zijn in onze religie en altijd de intentie hebben te verbeteren zal Allah swta ons ten alle tijden bijstaan. Dit betekend dat we het voorbeeld van de boodschapper Mohammed saws, zijn sunnah volgen. Wat hij heeft gegeven, we nemen het en wat hij verbiedt, we onthouden onszelf ervan. Dat is de weg van succes, moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.