Vandaag spreekt de imam over het belang goed te zijn voor je ouders. Op het moment dat we onze ouders niet respecteren, zal Allah ons negeren op de dag des oordeels. Geloof in Allah swta hangt dus nauw samen met een goede band met de ouders. Allah swta zegt:

En Wij dragen de mens met betrekking tot zijn ouders op: “Jij moet Mij en jouw ouders dank betuigen. En bij Mij is de uiteindelijke bestemming.

We dienen er alles aan te doen de relatie met de ouders te verbeteren. Dit vergt opoffering van onze kant, maar realiseer je dat je ouders nog veel meer hebben opgeofferd om je op te laten groeien. We worden steeds ouder en dit betekent dat onze ouders meer en langer zorg nodig hebben. Aan de andere kant hebben we het steeds drukker en is de afstand tussen ons en onze ouders steeds groter. Dit is een duidelijke beproeving, aangezien Allah swta ons in surah isra opdraagt:

Jouw Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem zullen dienen en dat men goed moet zijn voor de ouders; of nu een van tweeën of allebei bij jou de ouderdom bereiken, zeg dan niet: “Foei” tegen hen, bejegen hen niet onheus en spreek op een hoffelijke manier tot hen.

En wees uit barmhartigheid voor hen nederig en ontvankelijk en zeg: “Mijn Heer, ontferm U over hen, zoals zij mij grootbrachten toen ik klein

De imam geeft ons vijf adviezen die we ter harte dienen te nemen wat betreft de omgang met onze ouders. Allereerst dienen we ten alle tijden ons geduld te bewaren en niet boos te worden. De profeet Mohammed saws zei:

Indien je boos bent op je ouders zal Allah swta je smeekbeden om vergiffenis niet accepteren.

Daarnaast gaat het dienen van de ouders boven het participeren in Jihad. Toen een metgezel aangaf mee te willen op jihad vroeg de profeet Mohammed saws: Zijn je ouders nog in leven? De metgezel antwoorde ja, en de profeet saws zei: dan is jou Jihad bij je ouders.

De relatie met je ouders dient gebaseerd te zijn op respect. We spreken onze ouders bijvoorbeeld netjes aan, niet bij de voornaam, maar als vader en moeder.

Als de ouders ouder worden keert de zorgplicht om. Het is nu aan de kinderen een veilige plek voor de ouders te verzorgen en hen te voeden en te kleden.

Als laatste neem je na hun dood verantwoordelijkheden van je ouders over. Je bezoekt bijvoorbeeld hun vrienden en familie. Daarnaast kan je ook na hun dood nog vergeving voor hen vragen.

Dat onze ouders ouder worden is in principe een grote zegen, aangezien er veel beloning te verdienen is voor het verzorgen van je ouders, de profeet Mohammed saws waarschuwde echter: Hij is verdoemd, hij is verdoemd, hij is verdoemd. Wie is verdoemd, vroeg iemand, De persoon wiens ouders een hoge leeftijd tijdens zijn leven bereiken, maar hij alsnog het paradijs niet bereikt.