Vandaag bespreken we een korte surah, maar wel één die ons wakker zou moeten schudden. De mensheid neemt de aarde voor lief, haar bergen stevig, haar rivieren vloeien constant, een prachtige plek waar alles voorhanden is wat we nodig hebben. Er komt echter een dag waarop blijkt dat deze aarde toch niet zo robuust is als we gewend zijn. Het denken aan de dag dat de aarde zal schudden als nooit tevoren zou onze harten net zo hard moeten laten sidderen. De profeet Mohammed saws zei: Surah az-zalzalah is gelijk aan de helft van de Koran. De surah begint als volgt:

 

Als de aarde schudt door een ongekende aardbeving

 

Nog nooit heeft de aarde zo hard geschud. Zowel de intensiteit als de lengte van de aardbeving zal uitzonderlijk zijn. Het zal het einde van een tijdperk betekenen en het begin van de dag des oordeels inluiden. De surah gaat verder:

 

En die dag zal de aarde haar lasten van zich afwerpen

 

Uit haar zullen opgewekt worden iedereen die ooit op de aarde geleefd hebben. Naast hen alle rijkdommen die de aarde tegelijk uitspuugt, maar de mensen zullen er geen oog voor hebben. Het is als een aandenken, zijn deze futiliteiten hetgene waar jullie zoveel belang aan hechtte? Allah swta zegt:

 

Op die Dag zal de mensheid uitsluitend Allah’s Oproeper volgen; er is geen mogelijkheid om aan hem te ontsnappen. En alle stemmen zullen gedempt worden voor de Barmhartige en jullie zullen niets anders horen dan zacht gefluister.

 

Degenen die belachelijk gemaakt werden door de ongelovigen zullen weten wat er gebeurt, maar de onwetenden zullen uitroepen: Wat is er aan de hand met haar?

Wij weten echter wat er staat te gebeuren. Allah swta zegt:

Die dag zal de aarde verklaringen afleggen.

Omdat jouw Heer het haar heeft bevolen.

De daden van ieder persoon zijn opgeslagen, hoe donker het ook was, hoe ver de dichtstbijzijnde ander persoon ook was, hoe veilig we ons ook waande, de aarde was getuige en dit is de dag dat zij met verlof van haar heer alles zal onthullen. Niks zal onbesproken blijven, want Allah swta sluit de surah af:

 

Op die dag zullen de mensen in verschillende groepen tevoorschijn komen om hun daden te zien. Dus wie iets goeds deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. En wie iets kwaads deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien.

 

Allah swta is zich van alles bewust, we ontkomen niet aan zijn oordeel. Alles staat in dienst van de almachtige, en zonder scrupules zal zullen de aarde en zelfs onze ledematen tegen ons getuigen. De boodschapper Mohammed saws reciteerde het vierde vers eens, hij saws zei: Die Dag zal de aarde haar verhalen vertellen, en weten jullie wat deze verhalen zijn? De metgezellen zeiden: de Boodschapper weet dat het best. De booschapper saws zei: Waarlijk, deze verhalen zullen ooggetuigenverslagen zijn over iedere mannelijke en vrouwelijke onderdaan. Deze verhalen vertellen wat ze deden op haar aardoppervlak, deze persoon deed dit, die persoon deed dat op deze en deze dag. Dat zijn de verhalen waarover dit vers spreekt.  Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.