De imam spreekt vandaag over de bezittingen die Allah swta ons heeft toevertrouwd. Zijn ze een zegen of een beproeving? In Surah At-Taghabun, vers 15 staat:

Jullie bezittingen en jullie kinderen zijn slechts een beproeving. En bij Allah is een grandioze Beloning.

Hieruit blijkt al dat we voorzichtig moeten zijn niet te veel te hechten aan aardse zaken. Allah swta waarschuwt ons ook in surah al-kahf, vers 46, waarin staat:

Het bezit en de kinderen zijn de begeerlijkheden van het wereldse leven. En de blijvende goede daden leiden bij jouw Heer tot een betere Beloning en een beter gekoesterd verlangen.

Geld en bezittingen kunnen echter ook een zegen zijn. We kunnen er sadaqa van geven en onze zakat afdragen. Als je je geld dus op de juiste manier verdient en op de goede manier gebruikt kan het je het paradijs laten bereiken. De sahaba kozen voor het hiernamaals en gaven al hun geld weg. De profeet Mohammed saws vroeg eens of ze geld aan liefdadigheid wilden uitgeven en Omar rah had wat geld en wilde eindelijk Abu Bakr srah aftroeven wat betreft goede daden. Toen hij het geld bracht vroeg de Profeet Mohammed saws: wat heb je voor je familie achtergelaten? Umar antwoorde: een even groot deel als dat ik hier heb. Toen Abu Bakr kwam en de boodschapper saws hetzelfde vroeg zei hij: Dit is alles wat ik heb, maar ik heb het geloof in Allah swta en zijn boodschapper saws voor ze achtergelaten. Omar zei toen, Ik zal jou nooit in iets voorbij kunnen streven. De sahaba namen het volgende vers uit surah Taubah dus zeer serieus:

Zeg: “Als jullie vaders, jullie zonen, jullie broers, jullie vrouwen, jullie verwanten, de bezittingen die jullie verworven hebben, de handel waarvan jullie verlies vrezen en de woningen die jullie behagen, geliefder bij jullie zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en (geliefder) dan het strijden op Zijn Weg, wacht dan tot Allah met Zijn Bevel komt. En Allah leidt het verdorven volk niet.’’

De boodschapper Mohammed saws gaf hierin natuurlijk het beste voorbeeld. Hij was degene die het minst hechtte aan welvaart en degene die het meest van onze schepper hield. In Mekka begonnen de leiders van de Quraysh zich zo aan de boodschap te irriteren dat ze de profeet Mohammed alle vrouwen, macht en geld aanboden, wat hij maar wilde hebben, zolang hij maar stopte met hun Goden aan te vallen. Hij antwoordde echter: Bij God, ook al geven jullie mij de zon in mijn rechterhand en de maan in mijn linkerhand om mij te laten stoppen, ik zal niet stoppen tot de waarheid van God overwint.
Kijk eens hoeveel welvaart de farao had, en wat leverde het hem op? Hoeveel miljardairs, presidenten, koningen in onze tijd zullen het paradijs bereiken? Hoe gelukkig zijn ze en moeten we hen als voorbeeld nemen? De profeet saws zei: Ik ben niet bang voor armoede, maar wel voor welvaart omdat het jullie ertoe zou kunnen zetten dat jullie gaan pronken met kleren, huizen en vervoersmiddelen zoals dat ook bij de eerdere volken het geval was.

Welvaart is dus een zegen en een beproeving. Het kan het beste en het slechtste in ons naar boven halen. Yoesoef als was de meest betrouwbare persoon van Egypte en werd degene die de schatkist en graanschuren van het rijk beheerde zonder dat het zijn integriteit aantastte. En niemand heeft meer van Allah swta gekregen dan Solomon als, maar hij vroeg constant om vergeving en smeekte dat ondanks zijn welvaart hij bij de rechtgeleiden mocht horen. Is jou welvaart je naar je hoofd gestegen? Koop je dingen omdat je ze nodig hebt, of omdat je wil laten zien hoe rijk je bent? Voel je je beter dan andere door je mooie spulletjes? Er zal gezegd worden: “Treed de poorten van de Hel binnen, voor eeuwig verblijven jullie daarin.” Slecht is dan de Verblijfplaats van de hoogmoedigen.