Een prachtige zonsopgang, een warme douche, een auto die je comfortabel naar de andere kant van het land brengt, ons lichaam waarin honderduizenden perfect afgestemde processen plaatsvinden. De zegeningen die ons ten deel vallen zijn ontelbaar, maar toch zijn we soms geneigd ons te focussen op dingen die minder gaan. Het risico bestaat dat we verongelijkt worden, waarom wij niet en zij wel. Waarom overkomt mij dit of waarom wordt het mij niet makkelijker gemaakt. De twijfel slaat toe en we dreigen onszelf tekort te doen. Het openslaan van het heilige schrift is genoeg om ons weer terug op aarde te brengen. Troost en zekerheid stroomt ons hart binnen als we lezen: 

Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. 2:185

Ons inzicht is beperkt, we kunnen niet goed inschatten wat nou eigenlijk echt goed voor ons is. We zien het misschien zelfs beter bij de mensen om ons heen. We leven in een maatschappij waar juist degenen die alles lijken te hebben, ver van hun heer zijn afgedwaald, terwijl degenen die beproeft worden stilstaan bij de relativiteit van de materiele wereld en de wezenlijkheid van het hogere doel. Zo werkt de alwetende, hij zegt: Waarlijk, jouw Heer doet wat Hij wil. 11:107

Nee, Allah swta heeft bepaald de meest barmhartige te zijn, vol van oneindige goedheid. De boodschapper Mohammed saws zei: Allah swta glimlacht bij het zien van de wanhoop van de gelovige, want hij weet dat hij het snel van hem zal wegnemen. Abu Razin vroeg: O boodschapper van Allah, lacht onze heer? De boodschapper Mohammed saws antwoorde, jazeker, en bij een Heer die lacht zullen we ons nooit zorgen hoeven maken dat ons goedheid onthouden wordt.

Wat soms lastig is te erkennen is dat een hoop van onze problemen door ons eigen toedoen zijn. We slaan de geboden en adviezen van Allah swta in de wind. We luisteren muziek, drinken, bidden nooit in de moskee en vinden het raar dat er moeilijkheden op ons pad komen. Verwijt naar je schepper is dan niet op zijn plaats, maar erkenning van je fouten is het begin, en het vragen om vergiffenis de weg naar herstel en rust. Allah swta zegt:

“O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoop niet aan de Genade van Allah, waarlijk Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Barmhartige.

Kijk naar de mensen die hun geloof serieus nemen en hun hele wezen inzetten om hun heer te dienen. Kijk naar hun gezicht, het licht wat het uitstraalt. Voel de zachtheid van je hart als je kijkt naar kleine kinderen of de genegenheid die voelt jegens mensen die het minder dan jou hebben. Dat zijn de dingen die het leven in perspectief plaatsen en echt rust en geluk brengen het bijstaan van de minder bedeelden en het beschermen van de zwakkeren. Allah swta zegt:

Zeker! Allah doet zelfs geen kwaad ter grote van een atoom, maar als er iets goeds gedaan wordt,verdubbelt Hij het en geeft Hij een grote beloning.

Wees je bewust dat Allah swta de alziende is, hij slaapt nooit. Hij gaat ons bevattingsvermogen te boven, maar aan zijn attributen kunnen we al veel afleiden. Niks valt hem te verwijten, hij is degene die ons behoed en voorziet, Mozes zei: Mijn Heer maakt geen fouten en vergeet niets.” Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.