Vandaag benadrukt de imam verder hoe belangrijk de boodschapper Mohammed saws voor ons is. Weten over zijn leven, gedrag en karakteristieken is een essentieel onderdeel van de religieuze kennis. De boodschapper Mohammed saws leefde de Koran, en als we geen kennis over hem saws hebben is onze religie niet compleet. Allah stw zegt:

Voorzeker, de Boodschapper van Allah is in elk opzicht een lichtend voorbeeld voor zowel de gelovigen als de hypocrieten onder jullie, voor wie op de ontmoeting met Allah en de Laatste Dag hoopt. En voor wie Allah veelvuldig gedenkt.

Het eerste wat de mensen opviel waren de goede manieren en zijn bescheidenheid. De profeet Mohammed saws legde uit: Zal ik jullie vertellen over de mensen van het paradijs? Zij zijn de onopvallende, onbelangrijke en bescheiden mensen die altijd hun woord nakomen. Zal ik jullie vertellen over de mensen van het vuur. Zij zijn de wrede, gewelddadige, trotse en verwaande personen.

De profeet Mohammed saws gaf altijd het beste voorbeeld, niemand kon aan hem tippen wat betreft geduld en eervol handelen. Ali rah vertelde dat hij dit alleen buiten deed, maar ook in de vertrouwdheid van de boodschapper saws zijn huis was hij altijd bezig de wensen van zijn familie te vervullen.    

De profeet Mohammed was een mens van vlees en bloed, die hield van honing, snoepjes en pompoen. Maar hij verkoos armoede boven rijkdom. Zijn bed was een leren kleed, ondanks herhaaldelijk aandringen van zijn familie en metgezellen zichzelf meer comfort te gunnen. Allah swta boodt hem saws aan lang te blijven leven om na de grote veroveringen de machtigste en rijkste man van de wereld te worden, maar hij saws verkoos de zekerheid van het hiernamaals.

Zijn leven stond in het teken van het geloof en zijn onderdanigheid aan Allah swta was een gegeven. Ondanks zijn hoge status bij onze heer deed niemand meer om de liefde van de schepper waard te zijn. Recitatie, gedenking, extra gebeden en vasten waren een belangrijk onderdeel van zijn dagelijkse bezigheden.

De vroege moslims hebben er alles aan gedaan om deze kennis zo goed mogelijk voor ons te preserveren. Geen haar op hun hoofd dacht eraan iets te overleveren waar ze niet 100% zeker van waren. Deze kennis leren wij aan onze kinderen, want de boodschapper saws zei: Breng je kinderen drie dingen bij: liefde voor de profeet, zijn familie en het reciteren van de Koran. De metgezellen brachten dit in de praktijk. Saad ibn abi Waqqas zei: we leerde onze kinderen de karakteristieken van de boodschapper saws, net zoals we ze surahs uit het heilige boek leerden. De profeet Mohammed saws waarschuwde echter dat de tijd zou komen dat deze kennis zou verdwijnen. De metgezellen vroegen: Hoe kan de kennis verdwijnen als we het onze kinderen leren en zij leren het aan hun kinderen tot aan de dag des oordeels? De profeet Mohammed saws antwoorde: Is het niet zo dat ook de Joden en Christenen de Torah en het evangelie aan hun kinderen leren, zonder dat ze maar enig inzicht hebben de inhoud ervan?

Kennen onze kinderen de profeet Mohammed saws goed genoeg zodat ze een grote liefde voor hem en zijn familie hebben ontwikkeld? Of zijn we ondertussen in de tijd aanbeland waar de boodschapper Mohammed saws over sprak. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.