Vandaag preekt de imam over één van de meest verschrikkelijke en gevaarlijke ziektes die de mens kan overkomen, namelijk jaloezie. Geen andere ziekte is zo destructief voor de gelovige zelf en de gemeenschap in zijn algemeen als jaloezie. Als een persoon zich laat leiden door jaloezie wijkt hij af van het rechte pad en loopt het risico in de hel te belanden. De profeet Mohammed saws zei: Kijk uit voor jaloezie, want jaloezie verteert goede daden zoals vuur hout verteert. Wat betreft onderlinge relaties is jaloezie ook enorm schadelijk. Families kunnen uit elkaar gespeeld worden en huwelijken kunnen erdoor in duigen vallen. De profeet Mohammed saws raadde ons aan altijd naar mensen te kijken die het minder hebben, om zo dankbaarheid en barmhartigheid in het hart te kweken, maar op tv worden we slechts geconfronteerd met mensen die het op materieel vlak zeer goed hebben en zogenaamd tot voorbeeld voor ons moeten dienen. Een recept voor problemen, en die heeft de islamitische gemeenschap dan ook. De onderlinge liefde wordt uitgeblust door een barrage aan foute muziek clips, soaps en opruiende nieuwsprogramma’s. 

Dit is allemaal niet onverwacht. De profeet Mohammed saws waarschuwt ons in sura sad voor de duivel. Jaloezie voor adam was de reden dat hij uit het paradijs gezet werd en deze jaloezie voor het nageslacht van Adam brandt nog steeds. Allah swta zegt:

(Gedenk) toen jullie Heer tegen de Engelen zei: “”Waarlijk, Ik schep de mens uit aarde.

En wanneer Ik hem heb gevormd en hem van Mijn geest heb ingeademd, werp je dan in gehoorzaamheid voor hem neder.”

Maar Iblies weigerde, hij was trots en was één van de ongelovigen.

hij zei: “Ik ben beter dan hij, U heeft mij uit vuur geschapen en U schiep hem van aarde.”

Allah antwoorde:  Daal af uit het paradijs, want waarlijk, jij bent een vervloekte.

En waarlijk! Mijn vloek rust over jou tot de Dag der Vergelding.”

Iblies zei: “Mijn Heer! Geef mij uitstel tot de dag des oordeels.”

Allah zei: “Waarlijk! Jij bent één van degenen die uitstel krijgen.

Iblies zei: “Bij Uw macht, dan zal ik ze zeker allen proberen te misleiden.

.Behalve Uw (gelovige) dienaren die oprecht in hun aanbidding zijn.”

Allah zei: “De waarheid, is dat Ik de Hel met jou en degenen van de mensheid die jou volgen zal vullen.”

Wat een belangrijke boodschap werd hier geopenbaard. Slechts de mensen die zich constant bewust zijn van de werken van de duivel zullen tegen zijn influisteringen beschermd worden. De rest zal zich laten beïnvloeden door rapmuziek, tv en zijn nafs. Iblies lacht hard hoe hij in staat is onze gemeenschap tegen elkaar uit te spelen en van het rechte pad af te krijgen. We lijken zwak, zielig en tegen elkaar verdeeld, slechts bezig met eten, geld en status. Onze jeugd wordt gezien als het uitschot van de maatschappij, ze willen mooie kleertjes of auto’s om te showen, op wat voor manier dan ook, en hierdoor bestaat het grootste gedeelte van de populatie van de jeugdgevangenissen uit kinderen van islamitische ouders. Jaloezie ligt aan de basis van deze problemen en iblies heeft het zeer makkelijk.

Het is belangrijk onze kinderen tegen hun giftige omgeving te beschermen door ze bewust te maken dat iblies het op hen gemunt heeft. Denk aan de broers van Joesoef of Abel, jaloezie creëert een opening voor iblies, die slechts tot doel heeft mensen te verlagen en tot zonden te verleiden. De ongelovigen waren jaloers op de profeet Mohammed saws, juist omdat hij zo’n perfect gedrag vertoonde. Het is soms niet makkelijk goed gedrag te vertonen. Slechte mensen zullen pas tevreden zijn als je tot hun niveau bent afgedaald, dus kies je sociale omgeving zorgvuldig en breng je hart tot rust door te kijken naar mensen die het minder dan jou hebben en je om hen te bekommeren. Dat is het voorbeeld van de profeet Mohammed saws en het pad dat leidt naar het paradijs.